บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rewed rewed rewed แต่งงานอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

 rewed รีเว้ด /rewed รีเว้ด / rewed รีเว้ด / แต่งงานอีกครั้ง เลิกกันไปแล้ว แต่กลับมาแต่งงานกันอีกครั้ง

rewed รีเว้ด / rewedded รีเว้ดเด็ด /rewedded รีเว้ดเด็ด /แต่งงานอีกครั้ง เลิกกันไปแล้ว แต่กลับมาแต่งงานกันอีกครั้ง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He reweds the first wife after separated more than 10 years.
คำอ่าน ฮี รีเว้ดสึ เดอะ เฟิ่ส ไว้ฝึ อาฟฟะเตอ เซ้ฟพะเรดเด็ด มอร แดน เทน เยียสึ
คำแปล เขาแต่งงานอีกครั้ง /He reweds กับภรรยาคนแรก /the first wife หลังจากเลิกทางกัน /after separated ไป 10 กว่าปี /more than 10 years

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They rewed after separated more than 10 years.
คำอ่าน เด รีเว้ด อาฟฟะเตอ เซ้ฟพะเรดเด็ด มอร แดน เทน เยียสึ
คำแปล พวกเขาแต่งงานกันอีกครั้ง /They rewed หลังจากแยกทางกันไป /after separated 10 กว่าปี /more than 10 years

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She still loves her first husban. So she reweds him.
คำอ่าน ชี สติล เลิฟสึ เฮอ เฟิส ฮัสสะแบน. โซ ชี รีเว้ดสึ ฮิม
คำแปล หล่อนยังคงรักสามีคนแรก /She still loves her first husban. ดังนั้น / So หล่อนแต่งงานกับเขาอีกครั้ง /she reweds him (ได้เลิกกันไปแล้ว แต่กลับมาแต่งอีกครั้ง)

 

ประโยค She dumped him for many years. But now she reweds him.
คำอ่าน ชี ดัมถึ ฮิม ฟอร แมนหนิ เยียสึ บั๊ท นาว ชี รีเว้ดสึ ฮิม
คำแปล หล่อนทิ้งเขา /She dumped him ไปหลายปี /for many years. แต่ตอนนี้ /But now หล่อนแต่งงานกับเขา / she reweds him อีกครั้ง

 

ประโยค He reweds the first wife because she is rich.
คำอ่าน ฮี รีเว้ดสึ เดอะ เฟิ่ส ไว้ฝึ บีคอส
คำแปล เขาแต่งงานกับ /He reweds ภรรยาคนแรก /the first wife อีกครั้ง (เคยเลิกกันไปแล้ว) เพราะ /because เธอรวย /she is rich

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He rewed the first wife because she was rich.
คำอ่าน ฮี รีเว็ด เดอะ เฟิ่ส ไว้ฝึ บีคอส
คำแปล เขาแต่งงานกับ /He rewed ภรรยาคนแรก /the first wife อีกครั้ง (เคยเลิกกันไปแล้ว) เพราะ /because เธอรวย /she was rich

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has rewed the first wife after separated more than 10 years.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส รีเว้ด เดอะ เฟิ่ส ไว้ฝึ อาฟฟะเตอ เซ้ฟพะเรดเด็ด มอร แดน เทน เยียสึ
คำแปล เขาได้แต่งงานอีกครั้ง /He has rewed กับภรรยาคนแรก /the first wife หลังจากเลิกทางกัน /after separated ไป 10 กว่าปี /more than 10 years

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have rewed after separated more than 10 years.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ รีเว้ด อาฟฟะเตอ เซ้ฟพะเรดเด็ด มอร แดน เทน เยียสึ
คำแปล พวกเขาได้กลับมาแต่งงานกันอีกครั้ง /They have rewed หลังจากแยกทางกันไป /after separated 10 กว่าปี /more than 10 years เคยแต่งงานกันแล้ว เลิกกันไป แล้วกลับมาแต่งกันอีก

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is rewedding the first wife after separated more than 10 years.
คำอ่าน ฮี อิส รีเว้ดดิง เดอะ เฟิ่ส ไว้ฝึ อาฟฟะเตอ เซ้ฟพะเรดเด็ด มอร แดน เทน เยียสึ
คำแปล เขากำลังแต่งงานอีกครั้ง /He is rewedding กับภรรยาคนแรก /the first wife หลังจากเลิกทางกัน /after separated ไป 10 กว่าปี /more than 10 years

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will rewed the first wife after separated more than 10 years.
คำอ่าน ฮี วิลล รีเว้ด เดอะ เฟิ่ส ไว้ฝึ อาฟฟะเตอ เซ้ฟพะเรดเด็ด มอร แดน เทน เยียสึ
คำแปล เขาจะแต่งงานอีกครั้ง /He will rewed กับภรรยาคนแรก /the first wife หลังจากเลิกทางกัน /after separated ไป 10 กว่าปี /more than 10 years

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

wed / เว้ด /แต่งงาน วิวาห์
marry / แมหรี่ / แต่งงาน วิวาห์
match / แม็ชเฉอะ / จับคู่ แต่งงาน