บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง mow mowed mown ตัดหญ้า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

mow มาว / mowed มาวเถ่อะ / mown มาว / ตัดหญ้า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค Somchai mows the grass around his house.
คำอ่าน สมชาย มาวสึ เดอะ แกรสสะ ราว ฮิส เฮ้าสึ
คำแปล สมชาาย/ somchai ตัดหญ้า /mows the grass รอบๆ บ้านของเขา /around his house กริยา mow เติม s เพราะประธาน He เป็น เอกพจน์

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He mowed the grass yesterday.
คำอ่าน ฮี มาวถึ เดอะ แกรส เยสเตอเด
คำแปล เขา / He ตัดหญ้า /mowed the grass เมื่อวานนี้ /yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He had mown the grass since 2 months ago.
คำอ่าน ฮี แฮ่ด มาว เดอะ แกรส ซิ้นสึ ทู มันสะ โก
คำแปล เขา /He ได้ตัดหญ้า /had mown the grass ตั้งแต่เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว/since 2 months ago ตอนนี้หญ้ายาวมากแล้ว ได้เวลาตัดอีก แล้ว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค Somchai is mowing the grass in the garden.
คำอ่าน สมชาย อิส มาววิง เดอะ แกรส อิน เดอะ กาเดน
คำแปล สมชาย กำลังตัดหญ้า /is mowing the grass ในสวน /in the garden

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค Somchai will mow the grass in the garden tomorrow.
คำอ่าน สมชาย วิล มาววิง เดอะ แกรส อิน เดอะ กาเดน ทูโมโร
คำแปล สมชาย จะตัดหญ้า /will mow the grass ในสวน /in the garden พรุ่งนี้ / tomorrow เพราะวันนี้เขาไม่ว่าง

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค He lights the mown grass.
คำอ่าน
คำแปล เขาจุดไฟเผา /He lights หญ้าที่ถูกตัด /the mown grass ใช้ mown ผสมกับคำนาม grass หญ้า ก็จะได้คำใหม่ เป็น หญ้าที่ถูกตัด

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

weed / วีด / ดายหญ้า