บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง miswrite miswrote miswritten เขียนผิด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้า ใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

miswrite มิสสะไร้ถึ / miswrote มิสสะโร้ด / miswritten มิสสะริดเทน / เขียนผิด, สะกดผิด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค She miswrites my name and surname.
คำอ่าน ชี มิสสะไรสึ มาย เนม แอน เซอเนม
คำแปล หล่อน/She เขียนชื่อและนามสกุลของฉันผิด / miswrites my name and surname กริยา miswrite เติม s เพราะประธาน she เป็น เอกพจน์

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She miswrote my name and surname.
คำอ่าน ชี มิสสะโร้ด มาย เนม แอน เซอเนม
คำแปล หล่อน/She เขียนชื่อและนามสกุลของฉันผิด / miswrote my name and surname กริยา miswrite เปลี่ยนเป็น miswrote เพราะเป็น เรื่องในอดีต

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He had miswritten the instructions.
คำอ่าน ฮี แฮ่อ มิสสะริดเทน ดิ อินสะตรั๊กชันสึ
คำแปล เขา /He ได้เขียนคำแนะนำไม่ถูกต้อง /had miswritten the instructions เขียนผิดเพราะไม่รู้จริง หรือไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง