บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง ride rode ridden ขี่ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

ride ไร้ด / rode โร้ด / ridden ริดเดน / ขี่ ขับขี่ ขึ้นรถ นั่งอยู่ที่

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He rides the horse.
คำอ่าน ฮี ไร้สึ เดอะ ฮอสสึ
คำแปล เขาขี่ /He rides ม้า / the horse อาจจะเพิ่มคำอื่นลงไป เช่น into town /อินทู ทาวน / เข้าไปในเมือง

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They ride the bus to school.
คำอ่าน เด ไร้ เดอะ บัส ทู สะกูล
คำแปล พวกเขาขึ้น /They ride รถบัส /the bus ไปโรงเรียน /to school

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She rides the bicycle to work.
คำอ่าน ชี ไร้สึ เดอะ ไบซิเคิล ทู เวิ่ก
คำแปล เธอขี่ /She rides จักรยาน / the bicycle ไปทำงาน / to work

 

ประโยค He rides Honda Wave.
คำอ่าน ฮี ไร้สึ ฮอนด้า เว้ฟ
คำแปล เขาขี่รถ /He rides จักรยานยนต์ Honda Wave / Honda Wave

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He rode the horse yesterday.
คำอ่าน ฮี โร้ด เดอะ ฮอสสึ เยสสะเตอเด
คำแปล เขาขี่ /He rode ม้า / the horse เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has ridden the horse.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส ริดเดน เดอะ ฮอสสึ
คำแปล เขาได้ขี่ /He has ridden ม้า / the horse แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have ridden the bus to school.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ ริดเดน เดอะ บัส ทู สะกูล
คำแปล พวกเขาได้ขึ้น /They have ridden รถบัส /the bus ไปโรงเรียน /to school

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is riding the bicycle to work.
คำอ่าน ชี อิส ไร้ดิง เดอะ ไบซิเคิล ทู เวิ่ก
คำแปล เธอกำลังขี่ /She is riding จักรยาน / the bicycle ไปทำงาน / to work

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will ride the bicycle to work tomorrow.
คำอ่าน ชี วิล ไร้ด เดอะ ไบซิเคิล ทู เวิ่ก ทูโมโร
คำแปล เธอจะขี่ /She will ride จักรยาน / the bicycle ไปทำงาน / to work พรุ่งนี้ / tomorrow

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค He will make the ride to the sea.
คำอ่าน ฮี วิล เม้ก เดอะ ไร้ด ทู เดอะ ซี
คำแปล เขาจะขับรถ /He will make the rideไปทะเล / to the sea หรือเขาจะ ทำการขับรถ /make the ride ไปทะเล คำว่า the ride ในนี้ที่จะเป็นคำนาม ใช้ ในความหมายว่า การขับรถ