บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง ring rang rung กดกริ่ง โทรศัพท์ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูป ไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

ring ริง / rang แรง / rung รัง / กดกริ่ง โทรศัพท์

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค Somchai rings the bell in front of the house.
คำอ่าน สมชาย ริงสึ เดอะ เบล อิน ฟรอน ออฟ เดอะ เฮ้าสึ
คำแปล สมชาย กด /Somchai rings ออด /the bell หน้าบ้าน /in front of the house

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They ring the bell.
คำอ่าน เด ริง เดอะ เบล
คำแปล พวกเขา /They กด /ring กริ่ง /the bell

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She rings at 8:00 a.m.
คำอ่าน ชี ริงสึ แอ้ด เอ้ด เอ เอ็ม
คำแปล เธอโทรศัพท์ /She rings มาเวลา 8 โมงเช้า /at 8:00 a.m.

 

ประโยค He rings her every day.
คำอ่าน ฮี ริงสึ เฮอ เอฟวะหริ เด
คำแปล เขาโทรศัพท์ /He rings ถึงเธอ /her ทุกวัน every day

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He rang her yesterday.
คำอ่าน ฮี แร็ง เฮอ เอฟวะหริ เยสสะเตอเด
คำแปล เขาโทรศัพท์ /He rang ถึงเธอ /her เมื่อวานนี้ /yesterday

 

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has rung her.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส รัง เฮอ เอฟวะหริ
คำแปล เขาได้โทรศัพท์ /He has rung ถึงเธอ /her

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have rung the bell.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ รัง เดอะ เบล
คำแปล พวกเขาได้กด /They have rung กริ่ง / the bell.

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is ringing her.
คำอ่าน ฮี อิส ริงงิง เฮอ
คำแปล เขากำลังโทรศัพท์ /He is ringing ถึงเธอ /her

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will ring back in 10 minutes.
คำอ่าน ฮี วิล ริง แบ้ก อิน เทน มินิสสึ
คำแปล เขาจะโทรกลับ /He will ring back ภายใน 10 นาที / in 10 minutes

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค It's the ring from my son.
คำอ่าน อิทสะ เดอะ ริง ฟรอม มาย ซัน
คำแปล มันเป็นการโทรศัพท์ /It's the ring จากลูกชายของฉัน from my son กริยา ring ในที่นี้จะใช้ในความหมายว่า การโทรศัพท์

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

call / คอล / โทรศัพท์