บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rise rose risen ลุกขึ้น ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

rise ร๊ายสึ / rose โร้สสึ / risen ริดเซน / ลุกขึ้น ผงาดขึ้น อุบัติขึ้น เกิดขึ้น

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He rises late every Sunday.
คำอ่าน ฮี ไร้เสสสะ เลท เอ๊ฟวะหริ ซั้นเด
คำแปล เขาตื่นขึ้นช้า /He rises late ทุกวันอาทิตย์ /every Sunday หรือเขาลุกขึ้น หรือตื่นสาย ทุกวันอาทิตย์

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค Her friends rise but she fails.
คำอ่าน เฮอ เฟรนสึ ร๊าย บัท ชี เฟลสึ
คำแปล เพื่อนๆ ของเธอได้ดี (ผงาดขึ้น ทำมาค้าขึ้น) / /Her friends rise แต่เธอแย่ /but she fails

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค His business rises very fast.
คำอ่าน ฮิส บิ้ซซิเนส ร๊ายเสส เวหริ ฟาสสะถึ
คำแปล ธุรกิจของเขา /His business ผงาดขึ้น หรือเติบโตขึ้นมาอยู่แถวหน้า /rises อย่างรวดเร็ว /very fast

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He rose late yesterday.
คำอ่าน ฮี โรส เลท เย๊สสะเตอเด
คำแปล เขาตื่นขึ้นสาย /He rose late เมื่อวานนี้ /yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค His business has risen very fast.
คำอ่าน ฮิส บิ้ซซิเนส แฮ่ส ริดเซน เวหริ ฟาสสะถึ
คำแปล ธุรกิจของเขา /His business ได้ผงาดขึ้น หรือได้เติบโตขึ้นมาอยู่แถวหน้า /has risen อย่างรวดเร็ว /very fast

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค Her friends have risen but she fails.
คำอ่าน เฮอ เฟรนสึ แฮ่ฟ ริดเซน บัท ชี เฟลสึ
คำแปล เพื่อนๆ ของเธอได้ดี (ผงาดขึ้น ทำมาค้าขึ้น) / /Her friends have risen แต่เธอแย่ /but she fails

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค Truth is rising now.
คำอ่าน ทรู้ด อิส ร๊ายซิง นาว
คำแปล ความจริงกำลังอุบัติขึ้น กำลังปรากฏขึ้นมา/Truth is rising ในขณะนี้ / now

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค Truth will rise someday.
คำอ่าน ทรู้ด วิล ร๊าย ซัมเด
คำแปล ความจริงจะ อุบัติ จะปรากฏขึ้น/Truth will rise ในสักวัน /someday

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค The rise of sugar in the blood is due to her eating.
คำอ่าน เดอะ ร๊าย ออฟ ซู๊เกอะ อิน เดอะ บลาด อิส ดิ๊ว ทู เฮอ อี้ทดิง
คำแปล ปริมาณการเพิ่มขึ้น /The rise ของน้ำตาลในเลือด of sugar in the blood เกิดจาก /is due to การกินของเธอ /her eating

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

happen /แฮฟเพน /เกิดขึ้น อุบัติขึ้น
arise /อะร๊ายสึ /ลุกขึ้น