บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง roughcast roughcast roughcast ฉาบด้วยปูน ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

roughcast ราบแคสสะถึ / roughcast ราบแคสสะถึ / roughcast ราบแคสสะถึ / ฉาบด้วยปูน (ทำผนังเป็นพื้นหยาบ พื้นขรุขระ)

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He roughcasts the wall.
คำอ่าน ฮี ราบแคสสึ เดอะ วอล
คำแปล เขา ฉาบ /He roughcasts ผนัง / the wall ด้วยปูน

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They roughcast a wall with small stones.
คำอ่าน เด ราบแคสสะถึ อะ วอลล วิด สะมอลล สะโตนสึ
คำแปล พวกเขาฉาบกำแพง /They roughcast a wall ด้วยก้อนหินก้อนเล็กๆ /with small stones. (ทำให้ผนังกำแพงเป็นหมือนปุ่มหินเล็กๆ ดูสวยงาม)

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He roughcast the wall.
คำอ่าน ฮี ราบแคส เดอะ วอล
คำแปล เขา ฉาบ /He roughcast ผนัง / the wall ด้วยปูน พูดถึงเรื่องในอดีต กริยา roughtcast จะไม่เติม s กรณีประธานเป็นเอกพจน์ He, She, It

.

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has roughcast the wall already.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส ราบแคสสึ เดอะ วอล ออลเร้ดดิ
คำแปล เขา ได้ฉาบ /He has roughcast ผนัง / the wall ด้วยปูน เสร็จเรียบร้อยแล้ว / already

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have roughcast a wall with small stones.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ ราบแคส อะ วอล วิด สะมอลล สะโตนสึ
คำแปล พวกเขาได้ฉาบกำแพง /They have roughcast a wall ด้วยก้อนหินก้อนเล็กๆ /with small stones. แล้ว (ทำให้ผนังกำแพงเป็น หมือนปุ่มหินเล็กๆ ดูสวยงาม)

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is roughcasting the wall .
คำอ่าน ฮี อิส ราบแคสติง เดอะ วอล
คำแปล เขา กำลังฉาบ /He is roughcasting ผนัง / the wall ด้วยปูน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will roughcast the wall tomorrow .
คำอ่าน ฮี วิลล ราบแคส เดอะ วอล ทูโมโร
คำแปล เขา จะฉาบ /He will roughcast ผนัง / the wall ด้วยปูน ในวันพรุ่งนี้ / tomorrow

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค He likes the roughcast wall.
คำอ่าน ฮี ไล้สึ เดอะ ราบแคสเถ่อะ วอล
คำแปล เขาชอบ /He likes กำแพงหยาบ /the roughcast wall (ฉาบด้วยปูนแบบหยาบๆ)

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

Plaster / พล๊าส สะเตอ /ฉาบปูน, ฉาบ