บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง wake-woke-woken ตื่น ปลุก ทำให้ตื่น ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

wake /เว้กขึ / woke โว้กขึ / woken โว้กเคน / ตื่น ปลุก ทำให้ตื่น

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค Her mother wakes she up every morning.
คำอ่าน เฮอ มาเส่อะ เว้กสึ ชี อั๊พ เอฟวะหริ ม๊อรนิง
คำแปล แม่ของเธอ /Her mother ปลุกเธอ /wakes she up ทุกเช้า /every morning

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค The monks wake up at 5:00 a.m. every day.
คำอ่าน เดอะมังสึ เว้ก อั๊พ แอ้ด ฟาย เอ เอ็ม เอฟวะหริ เด
คำแปล พระ (หลายรูป) ตื่น /The monks wake up เวลาตี 5 /at 5:00 a.m. ทุกวัน /every day พระจะตื่นแต่เช้า

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค They wake the public to take care of nature.
คำอ่าน เด เว้ก เดอะ พั๊บหลิก ทู เท้ก แคร ออฟ เน้เจ่อะ
คำแปล พวกเขาปลุกให้ประชาชน /They wake the public ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ / to take care of nature

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค Her mother woke she up yesterday.
คำอ่าน เฮอ มาเส่อะ โว้กขึ ชี อั๊พ เยสสะเตอเด
คำแปล แม่ของเธอ /Her mother ปลุกเธอ /woke she up เมื่อวานนี้ / yesterday ปกติเธออาจจะตื่นเอง แต่เมื่อวานนอนตื่นสาย แม่จึงต้อง ปลุก

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค Her mother has woken she up .
คำอ่าน เฮอ มาเส่อะ แฮ่ส โว้กเคน ชี อั๊พ
คำแปล แม่ของเธอ /Her mother ได้ปลุกเธอ / has woken she up แล้ว แม่ของเธอได้ปลุกเธอให้ตื่นแล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค The monks have woken up at 5:00 a.m. every day.
คำอ่าน เดอะมังสึ แฮ่ฟ เว้ก อั๊พ แอ้ด ฟาย เอ เอ็ม เอฟวะหริ เด
คำแปล พระ (หลายรูป) ได้ตื่นแล้ว /The monks have woken up เวลาตี 5 /at 5:00 a.m. ทุกวัน /every day พระจะตื่นแต่เช้า

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค Her mother is waking she up .
คำอ่าน เฮอ มาเส่อะ อิส เว้กกิง ชี อั๊พ
คำแปล แม่ของเธอ /Her mother กำลังปลุกเธอ /wakes she up ให้ตื่น ไม่ยอมตื่นสักที ต้องไปปลุก

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค Her mother will wake she up at 5:00 a. m.
คำอ่าน เฮอ มาเส่อะ วิล เว้กขึ ชี อั๊พ แอ้ด ฟาย เอ เอ็ม
คำแปล แม่ของเธอ /Her mother จะปลุกเธอให้ตืน /wakes she up เวลาตี 5 / at 5:00 a. m.

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

get up / เก็ต อั๊พ / ตื่น
be awake / บี อะเว่กขึ / ตื่นนอน