บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง waylay waylaid waylaid ลอบทำร้าย ลอบสังหาร ซุ่มโจมตี ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยา แบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้ เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

waylay เว้เล / waylaid เว้เหลด / waylaid เว้เหลด / ลอบทำร้าย ลอบสังหาร ซุ่มโจมตี

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He waylays his enemies.
คำอ่าน ฮี เวเล้สึ ฮิส เอ๊เนอมีสึ
คำแปล เขาโจมตี /He waylays คู่อริของเขา /his enemies

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค The thieves waylay the police.
คำอ่าน เดอะ ซีพสึ เว้เล เดอะ โพลี่ช
คำแปล พวกโจร /The thieves ซุ่มโจมตีตำรวจ /waylay the police

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค Gangsters waylay the people.
คำอ่าน แก๊งสะเตอสึ เว้เล เดอะ พีเปิ่ล
คำแปล พวกอันธพาล / Gangsters ลอบทำร้าย / waylayประชาชน / the people

 

ประโยค The lions waylay the buffaloes.
คำอ่าน เดอะ ไล้ออนสึ เว้เล เดอะ บั๊ฟฟาโลสึ
คำแปล ฝูงสิงโต /The lions ซุ่มโจมตี /waylay ฝูงควาย / the buffaloes

 

ประโยค The slayer waylays him success.
คำอ่าน เดอะ สะเล้เยอ เว้เลสึ ฮิม สักเซ่ส
คำแปล นักฆ่า / /The slayer ลอบสังหาร waylays เขาสำเร็จ /him success

 

ประโยค They waylay the car.
คำอ่าน เด เว้เล เดอะ คาร
คำแปล พวกเขา / They ซุ่มโจมตีรถยนต์ / waylay the car

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He waylaid his enemies yesterday.
คำอ่าน ฮี เว้เหลด ฮิส เอ๊เนอมีสึ เย้สสะเตอเด
คำแปล เขาโจมตี /He waylaid คู่อริของเขา /his enemies เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has waylaid his enemies.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส เว้เหลด ฮิส เอ๊เนอมีสึ
คำแปล เขาได้โจมตี /He has waylaid คู่อริของเขาแล้ว /his enemies

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค The thieves have waylaid the police.
คำอ่าน เดอะ ซีพสึ แฮ่ฟ เว้เหลด เดอะ โพลี่ช
คำแปล พวกโจร /The thieves ได้ซุ่มโจมตีตำรวจแล้ว /have waylaid the police

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is waylaying his enemies.
คำอ่าน ฮี อิส เวเล้อิง ฮิส เอ๊เนอมีสึ
คำแปล เขากำลังโจมตี /He is waylaying คู่อริของเขา /his enemies

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will waylay his enemies tomorrow.
คำอ่าน ฮี วิล เวเล้ ฮิส เอ๊เนอมีสึ ทูโมโรว
คำแปล เขาจะโจมตี /He will waylay คู่อริของเขา /his enemies พรุ่งนี้

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

attack /แอดแท้ก/ลอบทำร้าย
ambush /แอ๊มบุชฉู่ /ลอบทำร้าย