บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง wear wore worn สวม ใส่ ประดับ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยน รูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจ มากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

wear แว / wore วอ / worn วอน / สวม ใส่ ประดับ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She wears smartwatch.
คำอ่าน ชี แวรสึ สะม้าทวอชฉุ่
คำแปล เธอสวม /She wears นาฬิกาสม้าทวอช /smartwatch

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They wear the short skirt /the pant/ hat / shirt / jean / cap / black shoes / gloves.
คำอ่าน เด แวร เดอะ ช็อต สะเกิ๊ต / เดอะ แพน / แฮ่ท / เชิ้ต / จีน / แคพ / แบล็ค ชูส / โกล้ฟสึ
คำแปล พวกเขาสวมกระโปรงสั้น /They wear the short skirt / กางเกง /the pant / หมวก / hat / เสื้อ / shirt /กางเกงยีน / jean / หมวก / cap / รองเท้าสีดำ / black shoes / ถุงมือ / gloves

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He wears the thin shirt because it's hot.
คำอ่าน ฮี แวรสึ เดอะ ธิน เชิ่ต บีคอส อิทสะ ฮ่อท
คำแปล เขาสวมเสื้อบาง ๆ /He wears the thin shirt เพราะมันร้อน /because it's hot

 

ประโยค He wears the helmet on the bike.
คำอ่าน ฮี แวรสึ เดอะ เฮ้ลเมด ออน เดอะ ไบ้ขึ
คำแปล เขาสวมหมวก /He wears the helmet ขณะปั่นจักรยาน /on the bike

 

ประโยค She wears nothing.
คำอ่าน ชี แวรสึ นาซิง
คำแปล เธอไม่สวมอะไรเลย

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She wore smartwatch yesterday.
คำอ่าน ชี วอ สะม้าทวอชฉุ่ เย้สสะเตอเด
คำแปล เธอสวม /She wore นาฬิกาสม้าทวอช /smartwatch เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has worn smartwatch.
คำอ่าน ชี แฮ่ส วอน สะม้าทวอชฉุ่
คำแปล เธอได้สวม /She has worn นาฬิกาสม้าทวอชแล้ว /smartwatch

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have worn the short skirt.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ วอน เดอะ ช้อต สะเกิ้ต
คำแปล พวกเขาได้สวม /They have worn กระโปรงสั้นแล้ว / the short skirt

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is wearing smartwatch.
คำอ่าน ชี อิส แวริง สะม้าทวอชฉุ่
คำแปล เธอกำลังสวม / She is wearing นาฬิกา สม้าร์ทวอช /smartwatch

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will wear smartwatch.
คำอ่าน ชี วิล แวร สะม้าทวอชฉุ่
คำแปล เธอจะสวม / She will wear นาฬิกา สม้าร์ทวอช /smartwatch

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

put /พุ้ท / ใส่
adorn / อะดอน / ประดับ
don / ดอน / สวม