บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง forgive forgave forgiven ให้อภัย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

forgive ฟอรกิฟฝึ / forgave ฟอรเกฟ/ forgiven ฟอรกีฟเวน / ให้อภัย, ยกโทษ, อโหสิ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค She forgives me for my wrongs.
คำอ่าน ชี ฟอรกีฟสึ มี ฟอร มาย รองสึ
คำแปล หล่อน ให้อภัยฉัน/ forgave me ในความผิดของฉัน/for my wrongs

 

ประโยค Please forgive me.
คำอ่าน พลีส ฟอรกีฟฟะ มี
คำแปล โปรด ยกโทษให้ฉัน

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค She forgave me for my wrongs.
คำอ่าน ชี ฟอรเกฟ มี ฟอร มาย รองสึ
คำแปล หล่อน ให้อภัยฉัน/ forgave me ในความผิดของฉัน/for my wrongs เป็นการพูดถึงเรื่องราวในอดีต อาจจะเป็นความผิดพลาดที่เคยทำ ในเรื่องหนึ่ง เรื่องใด

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและ จบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค She has forgiven me since yesterday.
คำอ่าน ชี แฮส ฟอรกีฟเวน มี ซิ้น เยสเตอเด
คำแปล หล่อน ได้ให้อภัยฉัน/ has forgiven me ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว /since yesterday.

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

excuse / เอ็กสะกิ๊วสึ / ยกโทษให้
pardon / พาดอน / อโหสิ
relent / รีเล้นถึ / ยกโทษ