บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง mislay mislaid mislaid ทำหาย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

mislay มิสสะเล / mislaid มิสสะเล่ด / mislaid มิสสะเล่ด /ทำหาย, วางผิดที่, ลืมว่าวาวไว้ไหน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He mislay his phone.
คำอ่าน ฮี มิสสะเล ฮิส โฟน
คำแปล เขา /He วางโทรศัพท์ไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ หรืออาจจะทำหายไปแล้ว หรือไม่รู้ว่าวางไว้ตรงไหน / mislay his phone

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He mislaid his wallet. He put it in an unremembered place.
คำอ่าน ฮี มิสสะเหลด ฮิส วอลเหล็ด. ฮี พุ๊ด อิท อิน แอด อันรีเมมเบอะ เพลสสึ
คำแปล เขา ทำกระเป๋าเงินหาย หรือไม่รู้ว่าวางไว้ที่ใด / mislaid his wallet เขาวางมันไว้ในที่ที่เขาจำไม่ได้แล้ว He put it in an unremembered place

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค He Has mislaid his wallet.
คำอ่าน ฮี แฮล มิสสะเหลด ฮิส วอลเหล็ด
คำแปล เขา / ได้ทำกระเป๋าเงินหาย หรือ ไว้วางไว้ผิดที่ ไว้ที่ไหนก็ไม่รู้ Has mislaid his wallet