บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง inlay inlaid inlaid ฝัง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

inlay อินเล / inlaid อินเหลด /inlaid อินเหลด / ฝัง, สลัก, จารึก, เลี่ยม, แกะ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค He inlays brass into the lid of the box.
คำอ่าน ฮี อินเลสึ บราสสึ อินทู เดอะ ลิด ออฟ เดอะ บ็อกซึ
คำแปล เขา /He ฝัง / inlays ทองเหลือง /brass เข้าไปในฝาของกล่องไม้ /into the lid of the box เป็นการทำฝากล่องที่แกะแล้วฝังรูปต่างๆ เดินลายด้วยทองเหลือง งานแบบนี้ อาจจะเป็นฝากล่องไม้ ฝังทองเหลือง เป็นลายต่างๆ ดอกไม้บ้าง

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He inlaid brass into the lid of the box.
คำอ่าน ฮี อินเหลด บราสสึ อินทู เดอะ ลิด ออฟ เดอะ บ็อกซึ
คำแปล เขา /He ฝัง/ inlaid ทองเหลือง /brass เข้าไปในฝาของกล่องไม้ /into the lid of the box กริยาช่องที่ 2 ของ inlay ใช้ inlaid

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense
ประโยค The wood door has been inlaid with brass.
คำอ่าน เดอะ วู้ด ดอร แฮส บีน อินเหลด วิธ บราสสึ
คำแปล ประตูไม้ /The wood door ได้ฝังรูปด้วยทองเหลือง/has been inlaid with brass เป็นประตูไม้ที่แกะแล้วฝังรูปต่างๆ เดินลายด้วยทอง เหลือง งานแบบนี้ อาจจะเป็นฝากล่องไม้ ฝังทองเหลือง เป็นลายต่างๆ ดอกไม้บ้าง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is inlaying brass into the lid of the box.
คำอ่าน ฮี อิส อินเลอิง บราสสึ อินทู เดอะ ลิด ออฟ เดอะ บ็อกซึ
คำแปล เขา /He กำลังฝัง / inlays ทองเหลือง /brass เข้าไปในฝาของกล่องไม้ /into the lid of the box

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค He will inlay brass into the lid of the box for the next step.
คำอ่าน ฮี วิล อินเล บราสสึ อินทู เดอะ ลิด ออฟ เดอะ บ็อกซึ ฟอร์ เดอะ เน็ก สะเต้บ
คำแปล เขา /He จะฝัง / inlays ทองเหลือง /brass เข้าไปในฝาของกล่องไม้ /into the lid of the box เป็นขั้นตอนถัดไป ใช้ Will ตามด้วย inlay เพื่อบอกให้รู้ว่า เขากำลังจะทำอะไรเป็นขั้นตอนต่อไป

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค He decorates the door with wood inlay.
คำอ่าน ฮี เด็กคอเรทถิส เดอะ ดอ วิธ วู้ด อินเล
คำแปล เขา ตกแต่ง/ decorates ประตู/the door ด้วยไม้ฝังรูป /with wood inlay (การแกะไม้ แล้วฝังรูปเป็นรูปต่างๆ) คำว่า inlay ทำหน้าที่ ขยายคำว่า wood ให้รู้ว่าเป็นไม้แบบใด

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

embed / เอ็มเบ๊ดถึ / /ฝัง
sculpture / สะกัลเจอะ / สลัก
engrave /เอ็นเกรฟฝึ / จารึก
carve / คาร์ฟฝึ / แกะ