บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rewake rewoke rewaken ปลุกให้ตื่นอีกครั้ง ตื่นใหม่ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

rewake รีเว้ก /rewoke รีโว้ก / rewaken รีเว้กเคน / ปลุกให้ตื่นอีกครั้ง ทำให้กระปรี้กระเปร่าอีกครั้ง ทำให้สดชื่นอีกครั้ง ตื่นขึ้นอีกครั้ง ความหมายจะใกล้เคียงตามนี้

rewake rewaked rewaked

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He rewakes himself with the black coffee.
คำอ่าน ฮี รีเว้กสึ ฮิมเซลฝึ วิด เดอะ แบล็ก คอฟฟี่
คำแปล เขาปลุก /He rewakes ตัวเอง /himself ให้ตื่นอีกครั้ง ด้วยกาแฟดำ /with the black coffee

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They rewake life with the new exiting activities.
คำอ่าน เด รีเว้ก ไล้ฝึ วิด เดอะ นิว เอ็กไซ้ดิง แอ็กทีฟวิดี้สึ
คำแปล พวกเขาปลุกชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง /They rewake life ด้วยกิจกรรมใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น /with the new exiting activities

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค The sickness rewakes him to take care of himself.
คำอ่าน เดอะ ซิ้กเนสสึ รีเวกสึ ฮิม ทู เท้ก แคร ออฟ ฮิมเซ้ลฝึ
คำแปล ความเจ็บป่วย /The sickness ปลุกให้เขาตื่นขึ้นมา /rewakes him ดูแลตัวเองอีกครั้ง /to take care of himself

 

ประโยค Seeing her rewakes his life up with happiness.
คำอ่าน ซีอิง เฮอ รีเว้กสึ ฮิส ไล้ฝึ อัพ วิด แฮฟปิเนสสสึ
คำแปล การได้พบเธอ /Seeing her ปลุกชีวิตของเขาให้ตื่นอีกครั้ง /rewakes his life ด้วยความสุข /up with happiness

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค The sickness rewoke him to take care of himself.
คำอ่าน เดอะ ซิ้กเนสสึ รีโว้ก ฮิม ทู เท้ก แคร ออฟ ฮิมเซ้ลฝึ
คำแปล ความเจ็บป่วย /The sickness ปลุกให้เขาตื่นขึ้นมา /rewoke him ดูแลตัวเองอีกครั้ง /to take care of himself

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค The sickness has rewaken him to take care of himself.
คำอ่าน เดอะ ซิ้กเนสสึ แฮ่ส รีเวกเคน ฮิม ทู เท้ก แคร ออฟ ฮิมเซ้ลฝึ
คำแปล ความเจ็บป่วย /The sickness ได้ปลุกให้เขาตื่นขึ้นมา /has rewaken him ดูแลตัวเองอีกครั้ง /to take care of himself เพราะความเจ็บป่วย ทำให้เขาตระหนักถึงการดูแลตัวเอง

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have rewaken life with the new exiting activities.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ รีเว้กเคน ไล้ฝึ วิด เดอะ นิว เอ็กไซ้ดิง แอ็กทีฟวิดี้สึ
คำแปล พวกเขาได้ปลุกชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง /They have rewaken life ด้วยกิจกรรมใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้น /with the new exiting activities

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is rewaking himself with the black coffee.
คำอ่าน ฮี อิส รีเว้กกิง ฮิมเซลฝึ วิด เดอะ แบล็ก คอฟฟี่
คำแปล เขากำลังปลุก /He is rewaking ตัวเอง /himself ให้ตื่นอีกครั้ง ด้วยกาแฟดำ /with the black coffee

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will rewake himself with the black coffee after lunch.
คำอ่าน ฮี วิล รีเว้ก ฮิมเซลฝึ วิด เดอะ แบล็ก คอฟฟี่ อาฟฟะเตอ ลันฉุ
คำแปล เขาจะปลุก /He will rewake ตัวเอง /himself ให้ตื่นอีกครั้ง ด้วยกาแฟดำ /with the black coffee หลังมื้ออาหารกลางวัน / after lunch

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

wake /เว้ก /ตื่น