บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง rewear rewore reworn ใส่ใหม่ สวมใหม่ สวมอีกครั้ง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

rewear รีแว / rewore รีวอ / reworn รีวอน / ใส่ใหม่ สวมใหม่ สวมอีกครั้ง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค The weather cools. She rewears the sweater.
คำอ่าน เดอะ เว้ทเดอะ คูลสึ. ชี รีแวสึ เดอะ สะเว้ดเดอะ
คำแปล อากาศเย็นลง. /The weather cools เธอสวม / She rewears เสื้อกันหนาวอีกครั้ง / the sweater

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They rewear the raincoat because of rain.
คำอ่าน เด รีแว เดอะ เรนโค้ท บีคอสสะ ออฟ เรน
คำแปล พวกเขาสวม /They rewear เสื้อกันฝน / the raincoat อีกครั้ง เพราะฝนตก /because of rain

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He rewears the shirt because of wearing the wrong.
คำอ่าน ฮี รีแวรสึ เดอะ เชิ่ท บีคอส ออฟ แวริง เดอะ รอง
คำแปล เขาใส่ /He rewears เสื้อใหม่ / the shirt อีกครั้ง เพราะใส่ผิดด้าน /because of wearing the wrong

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค They rewore the raincoat because of rain.
คำอ่าน เด รีวอ เดอะ เรนโค้ท บีคอสสะ ออฟ เรน
คำแปล พวกเขาสวม /They rewore เสื้อกันฝน / the raincoat อีกครั้ง เพราะฝนตก /because of rain

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She has reworn the sweater.
คำอ่าน ชี แฮ่ส รีวอน เดอะ สะเว้ดเดอะ
คำแปล เธอได้สวม / She has reworn เสื้อกันหนาวอีกครั้ง / the sweater

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have reworn the raincoat because of rain.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ รีวอน เดอะ เรนโค้ท บีคอสสะ ออฟ เรน
คำแปล พวกเขาได้สวม /They have reworn เสื้อกันฝน / the raincoat อีกครั้ง เพราะฝนตก /because of rain

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are rewearing the raincoat because of rain.
คำอ่าน เด อาร รีแวริง เดอะ เรนโค้ท บีคอสสะ ออฟ เรน
คำแปล พวกเขากำลังสวม /They are rewearing เสื้อกันฝัน / the raincoat อีกครั้ง เพราะฝนตก /because of rain

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค The weather cools. She will rewear the sweater.
คำอ่าน เดอะ เว้ทเดอะ คูลสึ. ชี วิล รีแว เดอะ สะเว้ดเดอะ
คำแปล อากาศเย็นลง. /The weather cools. เธอจะสวม / She will rewear เสื้อกันหนาว อีกครั้ง / the sweater

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

wear / แว / สวม ใส่