บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unbind unbound unbound แกะ แก้ คลาย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

unbind อันบายดึ / unbound อันบาวดึ /unbound อันบาวดึ / แกะ แก้ คลาย

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He unbinds the ropes.
คำอ่าน ฮี อั๊นบายดสึ เดอะ โรพสึ
คำแปล เขาแกะ /He unbinds เชือก / the ropes

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They unbind the improper rules.
คำอ่าน เด อัน บาย ดิ อิม พร้อบเพอ รูลสึ
คำแปล พวกเขา แก้ไข หรือ ยกเลิก /They unbind กฏที่ไม่เหมาะสม / the improper rules

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค They unbind the money problems by themselves.
คำอ่าน เด อันบ้าย เดอะ ม้อนหนิ พร้อบเบล็ม บาย เดมเซ้ลสึ
คำแปล พวกเขาแก้ /They unbind ปัญหาการเงิน /the money problems ด้วยตัวพวกเขาเอง /by themselves

 

ประโยค The thief bound him but he can unbind by himself.
คำอ่าน เดอะ ซีฟฝึ บ๊าว ฮิม บั้ด ฮี แคน อั๊นบาย บาย ฮิมเซ้ลฝึ
คำแปล โจรผูกมัดเขา /The thief bound him แต่เขาสามารถแก้มัด /but he can unbind ได้ด้วยตัวเอง /by himself

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He unbound the ropes.
คำอ่าน ฮี อั๊นบาวดึ เดอะ โรพสึ
คำแปล เขาแกะ /He unbound เชือก / the ropes

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has unbound the ropes.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส อั๊นบาวดึ เดอะ โรพสึ
คำแปล เขาได้แกะ /He has unbound เชือก / the ropes แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have unbound the improper rules.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันบาว ดิ อิม พร้อบเป่อะ รูลสึ
คำแปล พวกเขา ได้แก้ไข หรือ ได้ยกเลิก /They unbound กฏที่ไม่เหมาะสมแล้ว / the improper rules

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are unbinding the improper rules.
คำอ่าน เด อาร อันบายดิง ดิ อิม พร้อบเพอ รูลสึ
คำแปล พวกเขา กำลังแก้ไข หรือ กำลังยกเลิก /They are unbinding กฏที่ไม่เหมาะสม / the improper rules

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค They will unbind the improper rules.
คำอ่าน เด วิล อันบาย ดิ อิม พร้อบเพอ รูลสึ
คำแปล พวกเขา จะแก้ไข หรือ จะยกเลิก /They will unbind กฏที่ไม่เหมาะสม / the improper rules

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

unpack / อันแพ็้คขึ / แกะ
unwrap / อันแร้บเผ่อะ /แกะ
solve /โซล /แก้
loosen /ลู้ส เซน / คลาย