บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง undo undid undone แก้ ยกเลิก ลบล้าง ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้ เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

undo อันดู / undid อันดิ้ด / undone อันดัน / แก้ ยกเลิก ลบล้าง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He undoes deleting files in smartphone.
คำอ่าน ฮี อันดาสสึ ดีลี้ทติง ฟายสึ อิน สม๊าทโฟน
คำแปล เขายกเลิก /He undoes การลบไฟล์ / deleting files ในมือถือ /in smartphone

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They undo the improper rules of the school.
คำอ่าน เด อันดู้ ดิ อิมพร้อพเปอะ รูลสึ ออฟ เดอะ สะกูล
คำแปล พวกเขายกเลิก /They undo กฏที่ไม่เหมาะสม /the improper rules ของโรงเรียน /of the school

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He undoes the new settings in his smartphone.
คำอ่าน ฮี อันดาสสึ เดอะ นิว เซ็้ตติงสึ อิน ฮิส สม้าทโฟน
คำแปล เขายกเลิก /He undoes การตั้งค่าใหม่ /the new settings ในมือถือของเขา / in his smartphone

 

ประโยค He undoes deleting objects in Microsoft Word.
คำอ่าน ฮี อันดาสสึ ดีลี้ตติง อ๊อบเจ็คสึ อิน ไม้โครซอฟ เวิ่ด
คำแปล เขายกเลิก /He undoes การลบวัตถุ /deleting objects ในโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด /in Microsoft Word

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He undid deleting files in smartphone.
คำอ่าน ฮี อันดิด ดีลี้ทติง ฟายสึ อิน สม๊าทโฟน
คำแปล เขายกเลิก /He undid การลบไฟล์ / deleting files ในมือถือ /in smartphone

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has undone deleting files in smartphone.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส อันดัน ดีลี้ทติง ฟายสึ อิน สม๊าทโฟน
คำแปล เขาได้ยกเลิก /He has undone การลบไฟล์ / deleting files ในมือถือแล้ว /in smartphone

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have undone the improper rules of the school.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันดัน ดิ อิมพร้อพเปอะ รูลสึ ออฟ เดอะ สะกูล
คำแปล พวกเขาได้ยกเลิก /They have undone กฏที่ไม่เหมาะสม /the improper rules ของโรงเรียน /of the school

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is undoing deleting files in smartphone.
คำอ่าน ฮี อิส อันดู๊อิง ดีลี้ทติง ฟายสึ อิน สม๊าทโฟน
คำแปล เขากำลังยกเลิก /He is undoing การลบไฟล์ / deleting files ในมือถือ /in smartphone

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will undo deleting files in smartphone.
คำอ่าน ฮี วิล อันดู ดีลี้ทติง ฟายสึ อิน สม๊าทโฟน
คำแปล เขาจะยกเลิก /He will undo การลบไฟล์ / deleting files ในมือถือ /in smartphone

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

wipe / ไว้เผ่อะ / ลบล้าง
solve / โซลฝึ / แก้