บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unfreeze unfroze unfrozen ทำน้ำแข็งให้ละลาย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

unfreeze อันฟรีส / unfroze อันโฟรส / unfrozen อันโฟรสเซน / ทำน้ำแข็งให้ละลาย

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He unfreezes the food by boiling.
คำอ่าน ฮี อันฟรี่สเสส เดอะ ฟู่ด บาย บ๊อยลิง
คำแปล เขาทำให้อาหารแช่แข็งละลาย /He unfreezes the food ด้วยการต้ม /by boiling

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค The banks unfreeze his accounts.
คำอ่าน เดอะ แบ๊งสึ อันฟรี่ส ฮิส แอ่คเค้าสึ.
คำแปล ธนาคารหลายแห่งหยุดแช่แข็ง /The banks unfreeze บัญชีธนาคารของเขา /his accounts

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค The higher temperature unfreezes the ground.
คำอ่าน เดอะ ฮ้ายเอ่อะ เท้มเปอเชอะ อันฟรีสเสส เดอะ กราวดึ
คำแปล อุณหภูมิที่สูงขึ้นทำให้น้ำแข็งบนพื้นละลาย

 

ประโยค They unfreeze my good ideas.
คำอ่าน เด อันฟรี้ส มาย กู๊ด ไอเดี้ยสึ
คำแปล พวกเขาหยุดแช่แข็ง /They unfreeze ความคิดดีๆ ของฉัน /my good ideas หยุดเอาความคิดดีๆ ข้อเสนอแนะดีๆ เอาไปดองไว้ เอาไปแช่แข็งไว้ ไม่ยอมนำมาใช้

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He unfroze the food by boiling.
คำอ่าน ฮี อันโฟรส เดอะ ฟู่ด บาย บ๊อยลิง
คำแปล เขาทำให้อาหารแช่แข็งละลาย /He unfroze the food ด้วยการต้ม /by boiling

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has unfrozen the food by boiling.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส อันโฟร้สเซน เดอะ ฟู่ด บาย บ๊อยลิง
คำแปล เขาได้ทำให้อาหารแช่แข็งละลายแล้ว /He has unfrozen the food ด้วยการต้ม /by boiling

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค The banks have unfrozen his accounts.
คำอ่าน เดอะ แบ๊งสึ แฮ่ฟ อันโฟรสเซน ฮิส แอ่คเค้าสึ.
คำแปล ธนาคารหลายแห่งหยุดแช่แข็ง /The banks have unfrozen บัญชีธนาคารของเขา /his accounts

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is unfreezing the food by boiling.
คำอ่าน ฮี อิส อันฟรีสซิง เดอะ ฟู่ด บาย บ๊อยลิง
คำแปล เขากำลังทำให้อาหารแช่แข็งละลาย /He is unfreezing the food ด้วยการต้ม /by boiling

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will unfreeze the food by boiling.
คำอ่าน ฮี วิล อันฟรี่ส เดอะ ฟู่ด บาย บ๊อยลิง
คำแปล เขาจะทำให้อาหารแช่แข็งละลาย /He will unfreeze the food ด้วยการต้ม /by boiling

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

freeze / ฟรีส / แข็ง หนาวจนกลายเป็น