บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unhang unhung unhung เลิกแขวน ปลด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

unhang อันแฮ้ง /unhung อันฮั้ง / unhung อันฮั้ง เลิกแขวน ปลด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He unhang her photo from the wall.
คำอ่าน ฮี อันแฮ้ง เฮอ โฟ้โต ฟรอม เดอะ วอล
คำแปล เขาปลดรูปของเธอ / He unhang her photo จากผนัง /from the wall ไม่แขวนเอาไว้แล้ว หรือเปลี่ยนภาพใหม่

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They unhang the posters from the wall.
คำอ่าน เด อันแฮ้ง เดอะ โพ้สสะเตอ ฟรอม เดอ วอล
คำแปล พวกเขาปลดป้ายโปสเตอร์ /They unhang the posters จากกำแพง /from the wall ปลดออกเพราะเกะกะ รกหูรกตา หรือเป็นที่ห้ามติดประกาศ

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He unhung her photo from the wall yesterday.
คำอ่าน ฮี อันฮั้ง เฮอ โฟ้โต ฟรอม เดอะ วอล เยสสะเตอเด
คำแปล เขาปลดรูปของเธอ / He unhang her photo จากผนัง /from the wall ไม่แขวนเอาไว้แล้ว หรือเปลี่ยนภาพใหม่ เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has unhung her photo from the wall.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส อันฮั้ง เฮอ โฟ้โต ฟรอม เดอะ วอล
คำแปล เขาได้ปลดรูปของเธอ / He has unhang her photo จากผนังแล้ว /from the wall ไม่แขวนเอาไว้แล้ว หรือเปลี่ยนภาพใหม่

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have unhang the posters from the wall.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันแฮ้ง เดอะ โพ้สสะเตอ ฟรอม เดอ วอล
คำแปล พวกเขาได้ปลดป้ายโปสเตอร์ /They have unhang the posters จากกำแพงแล้ว /from the wall ปลดออกเพราะเกะกะ รกหูรกตา หรือเป็นที่ห้ามติดประกาศ

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is unhang her photos from the wall.
คำอ่าน ฮี อิส อันแฮ้งงิง เฮอ โฟ้โตสึ ฟรอม เดอะ วอล
คำแปล เขากำลังปลดรูปของเธอ (หลายรูป) / He is unhanging her photos จากผนัง /from the wall ไม่แขวนเอาไว้แล้ว หรือเปลี่ยนภาพใหม่

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will unhang her photos from the wall.
คำอ่าน ฮี วิล อันแฮ้ง เฮอ โฟ้โตสึ ฟรอม เดอะ วอล
คำแปล เขาจะปลดรูปของเธอ (หลายรูป) / He will unhang her photos จากผนัง /from the wall ไม่แขวนเอาไว้แล้ว หรือเปลี่ยนภาพ

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

hang / แฮง / แขวน