ในเว็บไซต์บางเว็บอาจจะนำไฟล์เอกสารแบบ PDF มาแสดงผ่านหน้าเว็บ ซึ่งอาจจะเป็นแบบฟอร์ม หนังสือ คู่มือ หรือเอกสารใดๆ ก็ตาม ปกติ โปรแกรมท่องเน็ตจะแสดงให้อ่านจากหน้าจอ แต่เราก็สามารถ Save เก็บไว้ใช้งานภายหลังได้

วิธี Save ไฟล์เอกสารแบบ PDF ด้วยโปรแกรม Chrome

1. ปกติเอกสารแบบ PDF อาจจะเป็นลิงค์ให้คลิกเพื่อเปิดอ่านหรือดาวน์โหลด ให้คลิกเพื่อเปิดลิงก์


2. ตัวอย่างเอกสารแบบ PDF ที่ถูกเปิดขึ้นมา ดูที่ URL จะเป็นแบบ .pdf
3. คลิกปุ่ม แสดงคำสั่ง
4. คลิก More tools และ Save page as...


5. คลิกเลือกที่เก็บไฟล์
6. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม Save
7. โปรแกรมจะเริ่มต้นดาวน์โหลด ให้คลิกปุ่มแสดงคำสั่ง แล้วคลิก Show in folder


8. ตัวอย่างไฟล์เอกสารแบบ PDF ที่ได้ ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องเรียบร้อยแล้ว ให้ดับเบิ้ลคลิก เปิดไฟล์


9. ตัวอย่างไฟล์เอกสารแบบ PDF ถูกเปิดอ่านด้วยโปรแกรมเปิดอ่านไฟล์ PDF ซึ่งผู้เขียนใช้โปรแกรม PDF-XChange Viewer เพราะมีขนาดเล็กกว่า โปรแกรม Acrobat Reader ที่นิยมใช้กัน

 

ในการทำเว็บไซต์ บางคนหรือบางหน่วยงานจะนำไฟล์เอกสารแบบ PDF มาแสดงเป็นข้อมูลให้ผู้อ่านเข้าไปค้นหา ซึ่งไม่ควรทำ เพราะไฟล์แบบนี้ จะมีขนาดใหญ่ ทำให้เปลืองแบนวิธ เซิร์ฟเวอร์ทำงานหนักมาก และอาจถูกปิดเว็บไซต์หรือให้ใช้บริการอื่นที่แพงกว่านี้ ไฟล์แบบ PDF จึงควรนำไป ฝากในเว็บประเภทฝากไฟล์แล้วทำลิงค์ให้ไปดาวน์โหลด ห้ามอัพโหลดเข้าพื้นที่ตัวเอง แล้วให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ดาวน์โหลดไฟล์โดยตรง เว็บจะทำงาน หนัก และมีโอกาสล่มหากมีคนเข้าชมจำนวนมาก

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :