บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง 00 ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

quick-freeze ควิก-ฟรีด/ quick-froze คลิก-โฟรซ / quick-frozen ควิก-โฟรซเซน / ทำให้แข็งตัวเร็ว หรือแช่แข็งอย่างเร็ว

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He quick-freezes fruits to preserve the natural flavor.
คำอ่าน ฮี ควิก-ฟรีสเสซ ฟรุตสึ ทู พรีเซิ่ฟ เดอะ แนเจอรัล แฟลฟเหว่อะ
คำแปล เขาแช่แข็งผลไม้อย่างรวดเร็ว/ He quick-freezes fruits เพื่อรักษา/to preserve รสชาติตามธรรมชาติ /the natural flavor ประธาน He เป็นเอกพจน์ กริยา quick-freeze เติม s

 

ประโยค They quick-freeze fish in the ice bucket.
คำอ่าน เด ควิก-ฟรีส ฟิชฉุ อิน ดิ ไอซึ บั๊กเก็ต
คำแปล พวกเขาแช่แข็งปลาอย่างเร็ว/They quick-freeze fish ในถังน้ำแข็ง/in the ice bucket เป็นการนำปลาไปแช่ในถังน้ำแข็ง ทำให้ปลา เย็นและแข็งตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาความสดของปลา

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค They quick-froze fish in the ice bucket.
คำอ่าน เด ควิก-โฟรส ฟิชฉุ อิน ดิ ไอซึ บั๊กเก็ต
คำแปล พวกเขาแช่แข็งปลาอย่างเร็ว/They quick-froze fish ในถังน้ำแข็ง/in the ice bucket เป็นการนำปลาไปแช่ในถังน้ำแข็ง ทำให้ปลา เย็นและแข็งตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาความสดของปลา

 3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค They had quick-frozen fish in the ice bucket.
คำอ่าน เด แฮ่ด ควิก-โฟรสเซน ฟิชฉุ อิน ดิ ไอซึ บั๊กเก็ต
คำแปล พวกเขาได้แช่แข็งปลาอย่างเร็ว/They had quick-frozen fish ในถังน้ำแข็ง/in the ice bucket

 ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค They are quick-freezing fish in the ice bucket.
คำอ่าน เด อาร ควิก-ฟรีส ฟิชฉุ อิน ดิ ไอซึ บั๊กเก็ต
คำแปล พวกเขาแช่แข็งปลาอย่างเร็ว/They are quick-freezing fish ในถังน้ำแข็ง/in the ice bucket

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค After catching the fish, they will quick-freeze fish in the ice bucket.
คำอ่าน อาฟฟะเตอ แคชชิง เดอะ ฟิชฉุ, เด วิล ควิก-ฟรีส ฟิชฉุ อิน ดิ ไอซึ บั๊กเก็ต
คำแปล หลังจากจับปลาแล้ว พวกเขาจะแช่แข็งปลาอย่างเร็ว/they will quick-freeze fish ในถังน้ำแข็ง/in the ice bucket เพื่อทำให้ปลาเย็น และแข็งตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรักษาความสดของปลา

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์

ประโยค Quick-freezing fruits will preserve the natural flavor.
คำอ่าน ควิก-ฟรีสซิง ฟรุตสึ วิลล พรีเซิ่ฟ เดอะ แนเจอรัล แฟลฟเหว่อะ/the natural flavor.
คำแปล การแช่แข็งผลไม้อย่างรวดเร็ว /Quick-freezing fruits จะช่วยรักษา/will preserve รสชาติของผลไม้ตามธรรมชาติ

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

freeze /ฟรีสสึ /(แช่) แข็ง (เป็นน้ำแข็ง)