บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง unclothe unclothed unclothed เปลือยกาย เปลื้องผ้า ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบ นี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

unclothe อันคะโล่ท / unclothed / อันคะโล่ทถึ /unclothed อันคะโล่ทถึ / เปลือยกาย เปลื้องผ้า

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He unclothes her.
คำอ่าน ฮี อัน คะโล่ทสึ เฮอ
คำแปล เขาถอดเสื้อผ้า /He unclothes เธอออก /her

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They unclothe in their bed room.
คำอ่าน เด อันคะโล่ท อิน แด เบ้ด รูม
คำแปล พวกเขาเปลือยกาย หรือไม่ใส่เสื้อผ้า /They unclothe ในห้องนอน in their bed room

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค They unclothe in public.
คำอ่าน เด อันคะโล้ท อิน พั้บหลิก
คำแปล พวกเขาเปลือยกาย / They unclothe ในที่สาธารณะ / in public

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He unclothed her.
คำอ่าน ฮี อัน คะโล่ทถึ เฮอ
คำแปล เขาถอดเสื้อผ้า /He unclothed เธอออก /her

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has unclothed her.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส อัน คะโล่ทถึ เฮอ
คำแปล เขาได้ถอดเสื้อผ้า /He has unclothed เธอออกแล้ว /her

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have unclothe.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันคะโล่ท
คำแปล พวกเขาได้เปลือยกาย หรือได้ถอดเสื้อผ้า /They have unclothe แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is unclothing her.
คำอ่าน ฮี อิส อันคะโล่ทติง เฮอ
คำแปล เขากำลังถอดเสื้อผ้า /He is unclothing เธอออก /her

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will unclothe her.
คำอ่าน ฮี วิล อันคะโล่ท เฮอ
คำแปล เขาจะถอดเสื้อผ้า /He will unclothe เธอออก /her

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

naked /เน้กเกด / เปลือยกาย
undress / อัน เดร้ด /เปลือยกาย
disrobe / ดิสสะโร่บ /เปลื้องเสื้อผ้า
take off /เท้ก ออฟ / เปลื้องผ้า