บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง stick stuck stuck ติดอยู่กับ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

stick สะติ้ก / stuck สะตั๊ก / stuck สะตั๊ก / ติดอยู่กับ ติดอยู่กับ แหย่ จิ้ม ปัก แทง

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He sticks in the mud..
คำอ่าน ฮี สะติ๊กสึ อิน เดอะ มั่ด
คำแปล เขาติด /He sticks อยู่ในโคลน /in the mud

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They stick the Korean series.
คำอ่าน เด สะติ้ก เดอะ โคเรียน ซีรีสึ
คำแปล พวกเขาติด /They stick ซีรีย์เกาหลี /the Korean series

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค They stick each other as padnoongo.
คำอ่าน เด สะติ้ก อิชเฉอะ ออเตอะ แอ้ส พ้าดนองโก
คำแปล พวกเขาติดกัน /They stick each other เหมือนปาท่องโก๋ /as padnoongo

 

ประโยค He sticks the finger into the hole.
คำอ่าน ฮี สะติ้กสึ เดอะ ฟิงเกอร์ อินทู เดอะ โฮล
คำแปล เขาสอดนิ้ว /He sticks the finger เข้าไปในรู / into the hole

 

ประโยค He sticks a job today.
คำอ่าน ฮี สะติ้กสึ อะ จ้อบ ทูเด
คำแปล เขาติดงาน /He sticks a job วันนี้ /today หรือ เขามีงานวันนี้ มีงานจะต้องทำ

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He stuck in the mud yesterday.
คำอ่าน ฮี สะตั๊ก อิน เดอะ มั่ด เยสสะเตอเด
คำแปล เขาติด /He stuck อยู่ในโคลน /in the mud เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค The car has stuck in the mud.
คำอ่าน เดอะ คาร แฮ่ส สะตั้ก อิน เดอะ มั่ด
คำแปล รถยนต์ได้ติด /He has stuck อยู่ในโคลน /in the mud แล้ว รถยนต์ได้ติดหล่มหรือติดโคลนแล้ว ไม่สามารถขยับได้แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have stuck the Korean series.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะตั้ก เดอะ โคเรียน ซีรีสึ
คำแปล พวกเขาได้ติด /They have stuck ซีรีย์เกาหลี /the Korean series แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค The car is sticking in the mud..
คำอ่าน เดอะ คาร อิส สะติ๊กกิง อิน เดอะ มั่ด
คำแปล รถยนต์กำลังติด /He is sticking อยู่ในโคลน /in the mud

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will stick the finger into the hole.
คำอ่าน ฮี วิล สะติ้ก เดอะ ฟิงเกอร์ อินทู เดอะ โฮล
คำแปล เขาจะสอดนิ้ว /He will stick the finger เข้าไปในรู / into the hole

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

attach / แอทแทช /ติด
paste / เพส / แปะ
pin / พิน / ปัก