บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง steal stole stolen ขโมย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

steal สะตีล / stole สะโตล / stolen สะโตลเลน / ขโมย โจรกรรม ช่องโจร ลักเล็ก ขโมยน้อย

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She steals my ideas about this project.
คำอ่าน ชี สะตีลสึ มาย ไอเดียสี อะเบ๊าถึ ดิส พรอเจ็ก
คำแปล เธอขโมย /She steals ไอเดียของฉัน /my ideas เกี่ยวกับโปรเจ็คนี้ /about this project

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They steal my house.
คำอ่าน เด สะตีล มาย เฮ้าสึ
คำแปล พวกเขายกเค้า /They steal บ้านของฉัน/my house แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค He steals a kiss from her.
คำอ่าน ฮี สะตีลสึ อะ คิส ฟรอม เฮอ
คำแปล เขาขโมยจูบ /He steals a kiss เธอ / from her

 

ประโยค She steals my money.
คำอ่าน ชี สะตีลสึ มาย มอนหนิ
คำแปล เธอขโมย /She steals เงินของฉัน/my money

 

ประโยค He steals my scene.
คำอ่าน ฮี สะตีลสึ มาย ซีน
คำแปล เขาขโมย /He steals ซีนของฉัน /my scene

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She stole my ideas about this project.
คำอ่าน ชี สะโตล มาย ไอเดียสี อะเบ๊าถึ ดิส พรอเจ็ก
คำแปล เธอขโมย /She stole ไอเดียของฉัน /my ideas เกี่ยวกับโปรเจ็คนี้ /about this project

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has stolen my ideas about this project.
คำอ่าน ชี แฮ่ส สะโตลเลน มาย ไอเดียสี อะเบ๊าถึ ดิส พรอเจ็ก
คำแปล เธอได้ขโมย /She has stolen ไอเดียของฉัน /my ideas แล้ว เกี่ยวกับโปรเจ็คนี้ /about this project

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have stolen my house.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ สะโต๊ลเลน มาย เฮ้าสึ
คำแปล พวกเขาได้ยกเค้า /They have stolen บ้านของฉัน/my house แล้ว

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is stealing my ideas about this project.
คำอ่าน ชี อิส สะตีลลิง มาย ไอเดียสึ อะเบ๊าถึ ดิส พรอเจ็ก
คำแปล เธอกำลังขโมย /She is stealing ไอเดียของฉัน /my ideas เกี่ยวกับโปรเจ็คนี้ /about this project

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will steal my money.
คำอ่าน ชี วิล สะตีลส มาย มอนหนิ
คำแปล เธอขโมย /She will steal เงินของฉัน/my money

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

thieve / ทีพฝึ / ขโมย
skulk /สะกัลขึ / แอบ
rob / รอบเบ่อะ /ยกเค้า
take / เท่กขึ / ฉกฉวย
grab / กะแร่บ / ฉกชิง คว้า