แก้ปัญหาเครื่องพิมพ์กรณีปริ๊นต์ไฟล์เอกสารแบบ PDF ลงกระดาษ แล้วขนาดวัตถุเล็กกว่าที่ออกแบบไว้ ซึ่งปกติแล้วขนาด วัตถุในหน้ากระดาษจะไม่เพี้ยน ขนาดของวัตถุกว้าง x สูง กี่เซนติเมตร ก็มักจะได้ออกมาตามนั้น แต่หากมีปัญหา อาจจะ แก้ไขด้วยวิธีต่างๆ เปลี่ยนโปรแกรมอ่านไฟล์ PDF เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ เป็นต้น

 

หลังจากได้ทดลองปริ๊นต์ไฟล์ PDF ลงกระดาษหลายรอบ เพราะมีปัญหาขนาดของวัตถุในเอกสารไม่ตรงตามที่ต้องการ เช่น ขนาดของภาพ 19 เซนติเมตร แต่เวลาปริ๊นต์ลงกระดาษ แล้วขนาดเล็กกว่า

 

ในเครื่องพิมพ์บางรุ่นสามารถปริ๊นต์เอกสารลงกระดาษได้โดยที่ขอบล่างจะมีขนาดเล็กมากแบบนี้ ซึ่งจะทำให้ขนาดไม่ เพี้ยนได้ความสูงของนามบัตรตรงตามที่ต้องการ

 

แต่ในเครื่องพิมพ์บางรุ่น เมื่อปริ๊นต์ลงกระดาษ จะมีปัญหาไม่สามารถพิมพ์ได้ชิดขอบกระดาษ เหมือนภาพด้านบน ทำให้ ขนาดของนามบัตรเล็กกว่าขนาดที่ต้องการ

 

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

แก้ปัญหาที่โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF

จากที่ได้ทดลองใช้โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF ยอดนิยม เช่น Acrobat Reader, PDF Viewer หรือ Foxit Reader โดยสิ่งปริ๊นต์ ผ่านเครื่องพิมพ์ตัวเดียวกัน พบว่า การใช้โปรแกรม Acrobat Reader ไม่พบปัญหา เวลาปริ๊นต์ลงกระดาษ ขนาดยังตรงตามที่ ได้ออกแบบไว้ โดยตั้งค่าตามนี้
1. เปิดไฟล์เอกสาร PDF ขึ้นมา แล้วคลิกปุ่ม Print เพื่อปริ๊นต์ลงกระดาษ
2. คลิกเลือกเครื่องพิมพ์ แล้วคลิกปุ่ม Properties ไปตั้งค่ากระดาษที่จำเป็นๆ เช่น เลือกกระดาษขนาด A4 แบบแนวตั้งหรือ แนวนอน ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ได้จัดทำ
3. ตั้งค่า Page Scaling & Handling เลือก Size
4. เลือก Actual Size พิมพ์ตามขนาดจริง และ Choose paper source by PDF page size เลือกตามค่าของกระดาษที่ตั้งไว้ 5. ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ลงกระดาษ แล้วคลิก Print
6. ก่อนคลิก Print เพื่อปริ๊นต์ลงกระดาษ หากเอกสารมีหลายหน้า ให้เลือกแบบ Page แล้วระบุหน้าที่ต้องการพิมพ์เพียงหน้า เดียวก่อน ป้องกันความผิดพลาด จากตัวอย่างนี้ เลือก All เพราะมีหน้าเดียวอยู่แล้ว


7. หลังจากปริ๊นต์ลงกระดาษแล้ว ให้นำไม้บรรทัดมาวัดขนาดวัตถุในภาพเพื่อดูว่าตรงตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่

 

แก้ปัญหาที่เครื่องพิมพ์

หากทดลองใช้โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF แบบต่างๆ สั่งปริ๊นต์ลงกระดาษแล้วยังมีปัญหา ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่อง ปริ๊นต์ ว่าสามารถพิมพ์ชิดขอบกระดาษได้มากน้อยเพียงใด เพราะหากยังมีปัญหา ก็ต้องเกิดจากเครื่องพิมพ์ อย่างแน่นอน ต้องลองพิมพ์ในเครื่องอื่น

 

การใช้งานโปรแกรมสำนักงานอย่าง Microsoft Office การพิมพ์เอกสารที่สร้างด้วย Word ลงกระดาษ อาจจะเจอปัญหา แบบนี้ ให้ลองทำเป็นไฟล์ PDF โดยติดตั้งโปรแกรมทำไฟล์ PDF อย่าง PDFill PDF & Image Writer ช่วยในการสร้างไฟล์ แล้ว จึงปริ๊นต์ไฟล์ลงกระดาษ

 

แชร์บทความนี้ :