คำสั่งนี้จะยอมให้ใส่ข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นลงในไฟล์ PDF อาจจะเป็นข้อมูลของผู้ที่ซื้อ eBook กรณีทำเป็นไฟล์ PDF เพื่อขาย เอาไว้ตรวจสอบกรณีมีการละเมิดลิขสิทธิ์

 

ตัวอย่างการใส่ข้อมูลในไฟล์ PDF

1. เข้าโปรแกรม PDFill PDF Tools
2. ในหน้าจอโปรแกรมให้คลิกปุ่ม Add PDF Information
3. คลิกเลือกไฟล์ PDF แล้วคลิกปุ่ม Open


4. คลิกและพิมพ์รายละเอียดลงไป อาจจะใส่ข้อมูลผู้ซื้อหรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดทำ เพื่อเป็นการแนะนำตัวเองให้เป็นที่รู้จัก
5. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save As... เพื่อบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ใหม่ ไฟล์ต้นฉบับยังเหมือนเดิม


6. ตัวอย่างผลงานที่ได้ ให้เปิดไฟล์ PDF แล้วดูคุณสมบัติของไฟล์ เช่น คลิก File >> Document Properties...
7. ตัวอย่างคุณสมบัติของไฟล์ ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์ที่ได้ใส่ไว้ ก็จะทำให้รู้ว่าไฟล์นี้เป็นของใคร หรือลูกค้าคนไหน หากมีการละเมิดจะตามตัวได้ง่ายขึ้น


8. การใช้คำสั่ง Add PDF Information หรือใส่ข้อมูลในไฟล์ PDF ควรใช้คู่กับคำสั่ง 3. Encrypt and Decrypt Options เพื่อตั้งรหัสผ่านในการห้ามแก้ไขไฟล์ด้วย ป้องการการแก้ไข ข้อมูลในไฟล์ PDF

 

ดาวน์โหลดและติดตั้ง PDFill Tools โปรแกรม PDF Free

สำหรับวิธีดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม PDF ฟรี ตัวนี้สามารถติดตามได้จากบทความ ดาวน์โหลดและติดตั้ง PDFFill

ความสามารถในการจัดการไฟล์ PDF ของโปรแกรม PDFill Tools

PDFill Tools เป็นโปรแกรม PDF Free ใช้งานได้ฟรี ซึ่งมีความสามารถในการจัดการกับไฟล์ PDF ระดับพื้นฐานที่จำเป็นแทบทั้งหมด อ่านเพิ่มเติม บทความ แนะนำให้รู้จักโปรแกรม PDFill

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :