บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง cling clung clung พิง ติด ยึด แนบ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมี การ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยา นี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

cling คลิง/ clung คลัง / clung คลัง / พิง ติด ยึด แนบ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค His ear clings to the wall.
คำอ่าน ฮิส เอีย คลิงสึ ทู เดอะ วอล
คำแปล หูของเขา/His ear แนบ/clings ติดกับผนัง/ to the wall เพื่อฟังเสียงอะไรบางอย่างข้างใน แอบฟังห้องข้างๆ

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค The wet paper clung together.
คำอ่าน เดอะ เว็ท เพเปอะ คลัง ทูเก็ตเตอะ
คำแปล กระดาษเปียก/The wet paper แนบติดกัน/clung together

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็น เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะ เป็น Perfect tense
ประโยค The coaster has clung to the bottom of the glass.
คำอ่าน เดอะ โคสสะเตอ แฮส คลัง ทู เดอะ บอทท่อม ออฟ เดอะ แกล้สสึ
คำแปล ที่รองแก้ว/The coaster ได้แนบติดกับ/has clung to ก้นแก้ว/the bottom of the glass

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค His ear is clinging to the wall to listen to the sound.
คำอ่าน ฮิส เอีย อิส คลิงกิง ทู เดอะ วอล ทู ลิสซึน ทู เดอะ ซาว
คำแปล หูของเขา/His ear กำลังแนบติด/is clinging กับฝาผนัง/to the wall เพื่อฟังเสียง/to listen to the sound.

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค The wet paper will cling together.
คำอ่าน เดอะ เว็ท เพเป่อะ วิล คลิง ทูเก็ดเต่อะ
คำแปล กระดาษเปียก/The wet paper จะแนบติดกัน/ will cling together

 

3. วิธีใช้คำกริยานี้แบบคำนาม คำคุณศัพท์
ประโยค Clinging to the goodness make we feel happy.
คำอ่าน คลิงกิ่ง ทู เดอะ กู๊ดเนสส เมก วี ฟีล แฮปปี่
คำแปล การยึดมั่นในความดี/Clinging to the goodness ทำให้เรา/make we รู้สึกมีความสุข/feel happy

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

stick /สะติ้ก/ติด แนบชิด