บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง choose chose chosen เลือก ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่ม เติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

choose ชูส / chose โชส / chosen โชสเส่น /เลือก

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense
ประโยค She chooses the pink hat.
คำอ่าน ชี ชูสเสส เดอะ พิ้ง แฮท
คำแปล หล่อน เลือก/chooses หมวกสีชมพู/the pink hat. ประโยคนี้ chooses เติม s เพราะประธานเอกพจน์ จะเป็นการพูดถึง เหตุการณ์ปัจจุบัน เช่น วันนี้ไปเดินตลาดด้วยกัน แล้วหล่อนก็เลือกซื้อหมวกสีชมพู

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past ประโยค He chose the red corner.
คำอ่าน ฮี โชส เดอะ เรด คอนเหน่อ
คำแปล เขา เลือก/chose มุมแดง(นักมวย)/the red corner. เป็นการพูดถึงเรื่องในอดีต เช่น การต่อยมวยที่ผ่านมาแล้ว

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออตีด หรืออนาคต โดยเป็น เหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะ เป็น Perfect tense
ประโยค He had chosen the red corner but I chose the blue corner.
คำอ่าน ฮี แฮด โชสเส่น เดอะ เร้ด คอนเหน่อ บัท ไอ โชส เดอะ บลู คอนเหน่อ
คำแปล เขา ได้เลือก/had chosen นักมวยมุมแดง แต่ฉันเลือก/ but I chose นักมวยมุมน้ำเงิน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ
ประโยค He is choosing the toys for his son.
คำอ่าน ฮี อิส ชูสซิง เดอะ ทอยสึ ฟอร ฮิส ซัน
คำแปล เขา กำลังเลือก/is choosing ของเล่น/the toys สำหรับลูกชายของเขา อาจเป็นวันพิเศษของลูกชาย จึงเลือกซื้อของขวัญ ไปให้

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า
ประโยค Our school will choose the student president tomorrow.
คำอ่าน เอ๊าเออ สกูล วิล ชูส เดอะ สติวเดน เพรสสิเดน ทูโมโร
คำแปล โรงเรียนของเรา/Our school จะเลือก/will choose ประธานนักเรียน/the student president พรุ่งนี้/tomorrow

 

รวมคำแปลเพิ่มเติมและคำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

pick /พิ่กขึ/ เลือก
opt /ออพถึ / เลือก
select /เซเล่ก /เลือก

 


เรียนคำศัพท์อังกฤษ วันละคำ พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล

บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง say said said พูด บอก กล่าว ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น