บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง take took taken นำไป ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตาม กาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

take เท้ก / took ทู้ก / taken เท้กเคน / นำไป หยิบ พา เอา กิน รับประทาน

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He takes her for lunch today.
คำอ่าน ฮี เท้กสึ เฮอ ฟอร ลันฉุ ทูเด
คำแปล เขาพาเธอ /He takes her ไปทานอาหารกลางวัน / for lunch วันนี้ / today

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They take my possession.
คำอ่าน เด เท้กขึ มาย พ๊อสเซ้สชัน
คำแปล พวกเขาเข้าครอบครอง /They take สมบัติของฉัน /my possession หรือหยิบ หรือเอาสมบัติของฉัน

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She is my idol. I take the inspiration from her.
คำอ่าน ชี อิส มาย ไอดอล. ไอ เท้ก ดิ อินสะปิเรเชัน ฟรอม เฮอ
คำแปล เธอเป็นไอดอลของฉัน /She is my idol. ฉันได้ หรือรับ หรือเอา /I take แรงบันดาลใจ /the inspiration จากเธอ / from her

 

ประโยค Please take care of yourself.
คำอ่าน พลีส เท้ก แค ออฟ ยัวเซ้ลฝึ
คำแปล โปรดดูแลสุขภาพ /Please take care ของตัวคุณเอง /of yourself

 

ประโยค She takes a seat beside me.
คำอ่าน ชี เท้กสึ อะ ซีท บีซาย มี
คำแปล เธอนั่งลงข้างฉัน take a seat เป็นสำนวนที่แปลว่า นั่งลงบนเก้าอี้

 

ประโยค He takes the dangerous toys away from his son.
คำอ่าน ฮี เท้กสึ เดอะ แดงเจอรัส ทอยสึ อะเว ฟรอม ฮิส ซัน
คำแปล เขานำเอา /He takes ของเล่นอันตราย /the dangerous toys ไปให้ห่างจากลูกชาย /away from his son

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He took her for lunch yesterday.
คำอ่าน ฮี ทู้กขึ เฮอ ฟอร ลันฉุ เยสสะเตอเด
คำแปล เขาพาเธอ /He took her ไปทานอาหารกลางวัน / for lunch เมื่อวานนี้ / yesterday

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has taken her for lunch.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส เท้กเคน เฮอ ฟอร ลันฉุ
คำแปล เขาได้พาเธอ /He has taken her ไปทานอาหารกลางวัน / for lunch แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have taken my possession.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ เท้กเคน มาย พอสเซ้สชัน
คำแปล พวกเขาได้เข้าครอบครอง /They have taken สมบัติของฉัน /my possession หรือหยิบ หรือเอาสมบัติของฉัน

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is taking her for lunch today.
คำอ่าน ฮี อิส เท้กคิง เฮอ ฟอร ลันฉุ ทูเด
คำแปล เขากำลังพาเธอ /He is taking her ไปทานอาหารกลางวัน / for lunch วันนี้ / today

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค He will take her for lunch tomorrow.
คำอ่าน ฮี วิล เท้ก เฮอ ฟอร ลันฉุ ทูโมโร
คำแปล เขาจะพาเธอ /He will take her ไปทานอาหารกลางวัน / for lunch พรุ่งนี้ / tomorrow

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

get / เก็้ด /เอา obtain /ออบเทน / เอา
eat / อี้ท / กิน have แฮ่ฟ / กิน รับประทาน
catch /แคชฉุ่ / จับ hold / โฮล / จับ
pick / พิ่ค / หยิบ
drink / ดะริงขึ / ดื่ม