บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง คลาย กาง ปลด ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

unsling อันสะลิ้ง /unslung อันสะลั้ง /unslung อันสะลั้ง / คลาย กาง ปลด

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค He unslings the backpack off his back.
คำอ่าน ฮี อันสะลิ้งสึ เดอะ แบ๊คแพ็ค ออฟ ฮิส แบ้ก
คำแปล เขาคลายกระเป๋าสะพายหลัง /He unslings the backpack off his back. ออก

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They unsling some rules of the school.
คำอ่าน เด อันสะลิ้ง ซัม รูลสึ ออฟ เดอะ สะกูล
คำแปล พวกเขาคลายกฏบางข้อ /They unsling some rules ของโรงเรียน /of the school คลายความเข้มงวดในการบังคับ หรือเรื่องวินัย

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She unslings the laptop.
คำอ่าน ชี อันสะลิ้งสึ เดอะ แล้บถ็อป
คำแปล เธอกาง She unslings โน้ตบุ๊คออก /the laptop เพื่อจะใช้งาน

 

ประโยค The soldiers unsling the rifles.
คำอ่าน เดอะ โซ้ลเจอะสึ อันสะลิ้ง เดอะ ไร้เฟิลสึ
คำแปล ทหารปลด /The soldiers unsling ปืนไรเฟิลลง /the rifles

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค He unslung the backpack off his back.
คำอ่าน ฮี อันสะลั้ง เดอะ แบ๊คแพ็ค ออฟ ฮิส แบ้ก
คำแปล เขาคลายกระเป๋าสะพายหลัง /He unslung the backpack off his back. ออก

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค He has unslung the backpack off his back.
คำอ่าน ฮี แฮ่ส อันสะลั้ง เดอะ แบ๊คแพ็ค ออฟ ฮิส แบ้ก
คำแปล เขาได้คลายกระเป๋าสะพายหลัง /He has unslung the backpack off his back. ออก แล้ว

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have unslung some rules of the school.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ อันสะลั้ง ซัม รูลสึ ออฟ เดอะ สะกูล
คำแปล พวกเขาได้คลายกฏบางข้อ /They have unslung some rules ของโรงเรียนแล้ว /of the school คลายความเข้มงวดในการบังคับ หรือเรื่องวินัย

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค He is unslinging the backpack off his back.
คำอ่าน ฮี อิส อันสะลิ้งงิง เดอะ แบ๊คแพ็ค ออฟ ฮิส แบ้ก
คำแปล เขากำลังคลายกระเป๋าสะพายหลัง /He is unslinging the backpack off his back. ออก

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will unsling the laptop to power on.
คำอ่าน ชี วิล อันสะลิ้ง เดอะ แล้บถ็อป ทู พ้าวเวอ ออน
คำแปล เธอจะกาง She will unsling โน้ตบุ๊คออก /the laptop เพื่อจะใช้งาน/to power on