บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง upset upset upset เสียใจ ทำให้เสีย อารมณ์เสีย ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไปตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

upset อัพเซ็ต / upset อัพเซ็ต / upset อัพเซ็ต / เสียใจ ทำให้เสีย อารมณ์เสีย

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค Som Tam upsets my stomach.
คำอ่าน ซม ตำ อั้พเซตสึ มาย สะตอมมัช
คำแปล ส้มตำ ทำให้ท้องฉันเสีย หรือทำให้ท้องปั่นป่วน

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They always upset me.
คำอ่าน เด อ๊อลเวสึ อัพเซ็ต มี
คำแปล พวกเขามักจะ /They always ทำให้ฉันเสียใจ /upset me อยู่เสมอ

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค Her mistakes upset her family.
คำอ่าน เฮอ มิ้สสะเตกสึ อัพเซ็ต เฮอ แฟ้มมิลี
คำแปล ความผิดพลาดของเธอ /Her mistakes ทำให้ครอบครัวเสียใจ /upset her family

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค Her mistakes upset her family.
คำอ่าน เฮอ มิ้สสะเตกสึ อั๊พเซ็ต เฮอ แฟ้มมิลี
คำแปล ความผิดพลาดของเธอ /Her mistakes ทำให้ครอบครัวเสียใจ /upset her family กริยาช่องที่ 2 upset ใช้รูปเหมือนกัน

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นและจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค Som Tam has upset my stomach.
คำอ่าน ซม ตำ แฮ่ส อั้พเซต มาย สะตอมมัช
คำแปล ส้มตำ ได้ทำให้ท้องฉันเสียแล้ว หรือทำให้ท้องปั่นป่วน

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค Her mistakes have upset her family.
คำอ่าน เฮอ มิ้สสะเตกสึ แฮ่ฟ อัพเซ็ต เฮอ แฟ้มมิลี
คำแปล ความผิดพลาดของเธอ /Her mistakes ได้ทำให้ครอบครัวเสียใจแล้ว /have upset her family

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค Her mistakes are upsetting her family.
คำอ่าน เฮอ มิ้สสะเตกสึ อาร อัพเซ็ตติง เฮอ แฟ้มมิลี
คำแปล ความผิดพลาดของเธอ /Her mistakes กำลังทำให้ครอบครัวเสียใจ /are upsetting her family

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค Som Tam will upset my stomach.
คำอ่าน ซม ตำ วิล อั้พเซต มาย สะตอมมัช
คำแปล ส้มตำ จะทำให้ท้องฉันเสีย หรือทำให้ท้องปั่นป่วน