บทความอธิบายการใช้กริยา 3 ช่อง sew sewed sewn เย็บ ปะ ตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล กริยาแบบนี้จะมีการ เปลี่ยนรูปไป ตามกาล ปัจจุบัน อดีต และอนาคต รูปแบบคำจะเปลี่ยนไป ไม่เหมือนเดิม พร้อมยกตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจมากยิ่ง ขึ้น

 

คำศัพท์คำอ่าน คำแปล

sew โซ / sewed โซด / sewn โซน เย็บ ปะ

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้

1. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 1 หรือ V 1 ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน วันนี้ ตอนนี้ เวลานี้ หรือ Present Tense

ประโยค She sews the skirt.
คำอ่าน ชี โซสึ เดอะ สเกิต
คำแปล เธอเย็บ /She sews กระโปรง the skirt

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาต้องเติม s

 

ประโยค They sew shirts with the electric sewing machine.
คำอ่าน เด โซ เชิ่ดสึ วิด เดอะ เอเล็กตรีก ซออิง แม็กชีน
คำแปล พวกเขาเย็บเสื้อ /They sew shirts ด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้า /with the electric sewing machine

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาไม่ต้องเติม s

 

ประโยค She sews a hole in the shirt.
คำอ่าน ชี โซสึ อะ โฮล อิน เดอะ เชิ่ด
คำแปล เธอเย็บ ปะ /She sews รู /a hole บนเสื้อ /in the shirt

 

ประโยค She sews two pieces of clothes together.
คำอ่าน ชี โซสึ ทู พีชเสส ออฟ โคลสสึ ทูเก็ตเตอ
คำแปล เธอ เย็บ /She sews ผ้าสองชิ้น /two pieces of clothes เข้าด้วยกัน / together

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบกริยาช่องที่ 2 หรือ V 2 ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต เมื่อวาน ผ่านมาแล้ว สัปดาห์ที่แล้ว เดือน ปีที่แล้ว หรือ Past Tense

ประโยค She sewed the skirt.
คำอ่าน ชี โซด เดอะ สเกิต
คำแปล เธอเย็บ /She sewed กระโปรง the skirt เรื่องในอดีต กริยานี้จะใช้ sewed

 

3. วิธีใช้กริยานี้แบบคำกริยาช่องที่ 3 หรือ V 3 ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หรืออดีต หรืออนาคต โดยเป็นเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้น และจบลงแล้ว หรือ Perfect Tenseเช่น เมื่อเช้าเขาได้ออกกำลังกาย ก่อนจะมาทำงาน ได้ออกกำลังกายจะเป็น Perfect tense

ประโยค She has sewn the skirtalready.
คำอ่าน ชี แฮ่ส ซอน เดอะ สเกิต
คำแปล เธอได้เย็บ /She has sewn กระโปรง the skirt เรื่องในอดีต กริยานี้จะใช้ sewed เสร็จเรียบร้อยแล้ว/already

คำแปล ประธานเอกพจน์ สิ่งเดียวอย่างเดียว เช่น The cat, A cat, He, She, It, This cat, That cat กริยาช่วยใช้ has

 

ประโยค They have sewn shirts with the electric sewing machine.
คำอ่าน เด แฮ่ฟ ซอน เชิ่ดสึ วิด เดอะ เอเล็กตรีก ซออิง แม็กชีน
คำแปล พวกเขาได้เย็บเสื้อ /They have sewn shirts ด้วยจักรเย็บผ้าไฟฟ้า /with the electric sewing machine

คำแปล ประธานพหูพจน์ หลายสิ่ง หลายอย่าง เช่น They, We, You, I, The cats, These cats, Those cats กริยาช่วยใช้ have

 

ตัวอย่างการใช้คำกริยานี้เพิ่มเติม

1. วิธีใช้กริยานี้แบบ Verb เติม ing ในความหมายว่า กำลังทำ

ประโยค She is sewing a hole in the shirt.
คำอ่าน ชี อิส โซอิง อะ โฮล อิน เดอะ เชิ่ด
คำแปล เธอกำลังเย็บ ปะ /She is sewing รู a hole บนเสื้อ /in the shirt

 

2. วิธีใช้กริยานี้แบบ Future Tense หรือ Will + ในความหมายว่าจะทำ จะเป็น จะเกิดขึ้นในอนาคต พรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า เดือนหน้า ปีหน้า

ประโยค She will sew a hole in the shirt.
คำอ่าน ชี วิล โซ อะ โฮล อิน เดอะ เชิ่ด
คำแปล เธอจะเย็บ ปะ /She will sew รู /a hole บนเสื้อ /in the shirt

 

คำกริยาอื่นที่มีความหมายคล้ายกัน

suture / ซูเจอะ / เย็บ
patch / แพ่ชเฉอะ / ปะ