บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

ชิงสุกก่อนห่าม ทำในสิ่งที่ยังไม่ควรแก่เวลาถึงวัยที่ควรทำ

ความหมาย : สำนวนนี้มักจะใช้กล่าว ถึงคนที่ทำในสิ่งที่ยังไม่ควรแก่เวลาหรือยังไม่ถึงวัยที่ควรทำ เช่น การมีแฟนตั้งแต่อายุยังน้อย ซึ่งไม่เป็นผลดีกับตัวเอง อ่านเพิ่มเติม..