คำสั่ง MID จะเอาไว้แยกตัวเลข หรือ ตัวอักษร พยัญชนะ ในเซลล์ที่ต้องการ เช่น 654321 แยกออกมาเป็ฯ 6 5 4 3 2 1 อยู่คนละช่อง คนละเซลล์ ซึ่งในโปรแกรม Excel หรือ Google ชีต หรือ โปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ ก็จะมีคำสั่งที่ใช้งานได้คล้ายกัน คำสั่งนี้จะเป็นประโยชน์มากสำหรับใครที่ชอบคิดคำนวณ โดยเฉพาะการหาเลขซื้อล็อตเตอรี่

 

เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจน การแยกตัวเลขจะทำได้หลายแบบ เช่น
1. ตัวอย่างเลข รางวัลที่ 1 มี 6 ตัว 654321 แยกออกมาเป็นแบบนี้ 54321-4321-321-21-1
2. ส่วนอีกวิธีหนึ่ง คือแยกแต่ละตัวออกจากกัน ให้อยู่คนละเซลล์ไปเลย ซึ่งจะทำให้สะดวกในการนำเลขแต่ละตัวไปคำนวณ อย่างการคำนวณหาเลขล็อตเตอรี่

 

3. นอกจากตัวเลขแล้ว กรณีเป็นตัวอักษร หรือ พยัญชนะ สระ ก็สามารถแยกได้เช่นกัน ด้วยคำสั่งเดียวกัน

 

ตัวอย่างการใช้สูตร MID แยกตัวเลขออกจากกัน

การแยกตัวเลขในเซลล์ออกจากกัน ในโปรแกรม Excel, Google ชีต หรือโปรแกรมประเภทเดียวกัน จะมีคำสั่ง MID ให้ใช้เหมือนกัน
1. ก่อนอื่นให้เข้าโปรแกรม Excel หรือ Google ชีต ก็ได้ สร้างงานใหม่ แล้วป้อนข้อมูลในแต่ละเซลล์ตามตัวอย่าง


2. การแยกตัวเลขวิธีแรก จะใช้การตัดให้เลือกเฉพาะที่ต้องการ กี่หลักก็ตัดไปตามนั้น เช่น จาก 654321 ตัดเลือก 321
3. คลิกเซลล์ G5 แล้วป้อนสูตรตามนี้ MID($B5,1,6) แล้วกด Enter
ความหมาย
$B5 หมายถึงเซลล์ B5 หรือ 654321
1 หมายถึงเริ่มต้นที่อักษร หรือ ตัวเลขตัวแรกเลยก็คือ 6 จาก 654321
6 หมายถึง พยัญชนะ หรือ ตัวเลขทั้งหมด ซึ่งมี 6 ตัว 654321


4. เซลล์อื่นๆ ที่เหลือ ตั้งแต่ G6 ถึง G9 ให้คลิกแล้วพิมพ์สูตร ตามตัวอย่าง
5. ตัวเลขที่ได้ ก็จะถูกตัดเหลือในลักษณะนี้ ลองเปลี่ยนตัวเลขในสูตร เพื่อดูความเปลี่ยนแปลง


6. การแยกตัวเลขในอีกลักษณะหนึ่ง จะแยกแต่ละตัวออกมาไว้คนละเซลล์ ดังตัวอย่าง จาก 654321 ก็แยกเป็น 6 5 4 3 2 1


7. จัดการย่อขนาดคอลัมน์ให้แคบลงก่อน แล้วจึงพิมพ์สูตรคำนวณ เริ่มจากเซลล์ D3 คลิกและพิมพ์ =MID($B3,1,1) ก็จะได้เลข 6 เป็นการแยกเอาเลข 6 ใน 654321 มาไว้เซลล์นี้
8. เซลล์ที่เหลือตั้งแต่ E3 ถึง O7 (โอเจ็ด) คลิกและพิมพ์สูตรตามตัวอย่าง ให้ลองแก้ไขตัวเลขในสูตร =MID($B3,1,1) เปลี่ยนเลข 1 เป็นเลขอื่น เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

การแยกตัวอักษร

นอกจากตัวเลขแล้ว กรณีเป็นตัวอักษร ก็ใช้วิธีการแยกด้วยคำสั่ง MID ได้เช่นกัน ใช้สูตรตัวเดียวกัน วิธีง่ายๆ ก็แค่คลิกและพิมพ์ข้อความลงไป แต่อย่าให้เกิน 6 ตัว เช่น สมทรง ใส กขคงจฉ

 

สรุป

สำหรับคำสั่งแยกตัวเลขออกจากนั้นนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมาก สำหรับใครที่ชอบคิดคำนวณเกี่ยวกับตัวเลข สูตรในการหาเลขต่างๆ จะช่วยได้มาก เพราะเมื่อทำสูตรคำนวณเสร็จแล้ว ก็แค่ป้อนตัวเลขผลการออกรางวัลเข้าไปเท่านั้นเอง