บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

คู่มือสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย XAMPP

คู่มือสอนติดตั้งและใช้งานโปรแกรม XAMPP เพื่อสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ในคอมพิวเตอร์ของเราเอง ไว้ติดตั้งโปรแกรมทำเว็บไซต์ เช่น HTML, PHP, Joomla, WordPress ฯลฯ แทนการฝึกสร้างเว็บไซต์ในเว็บไซต์จริงๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการจดโดเมนและเช่าพื้นที่ทำเว็บไว ต์ ขนาดไฟล์ : 5. อ่านเพิ่มเติม..