บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

จับปลาสองมือ ทำหลายอย่างพร้อมกันยากจะประสบความสำเร็จ

ความหมาย : จับปลาสองมือ เป็นสำนวนที่นิยมใช้เปรียบเทียบการกระทำ การลงมือทำอะไรตั้งแต่สองอย่างขึ้น ไป พร้อมๆ กัน เป็นเรื่องยากที่จะประสบความสำเร็จ และอาจจะทำให้เสียเวลา อ่านเพิ่มเติม..