บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย Whom /ฮูม/ใคร ผู้ใด ผู้ซึ่ง ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า เป็นกรรม ผู้ถูกกระทำ หรือ ถามถึงบุคคลที่สาม เช่น คุณพูดกับใคร? คุณเห็นใคร? คุณคุยกับใคร? คุณชอบใคร? พร้อมตัวอย่างประโยค คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นได้วย Whome สามารถใช้สร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษได้หลายแบบ เช่น
- คุณชอบใคร?
- คุณเชิญใคร?
- ฉันควรจะพูดกับใคร?
เป็นต้น

 

ทำความเข้าใจกับ ประธาน กริยา และ กรรม และคำถาม Who, Whom

คำถาม Whom นิยมใช้ในภาษาเขียน ส่วนภาษาพูดจะนิยมใช้ Who แต่ก็ควรรู้เอาไว้ว่ามีวิธีการใช้งานอย่างไร โดยเฉพาะการเรียนในห้องเรียน Whom จะทำหน้าที่เป็นกรรม ต่างจาก Who ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของประโยค ดังตัวอย่าง

 

Sara sees Tom. // ซาร่า Sara / เห็น sees /ทอม Tom.
Sara ประธาน / Who
see กริยา เติม s เพราะประธาน Sara เป็นเอกพจน์
Tom กรรม /Whom

คำถาม ซาร่าเห็นใคร? ใคร ในที่นี้เป็นกรรม จึงต้องใช้ whom จะได้ Whom does Sara see?
คำถาม ใครเห็นทอม ใคร? ในที่นี้เป็นประธาน จึงต้องใช้ Who จะได้ Who sees Tom? คำตอบก็คือ Sara

 

Sara talk with Tom?
Sara ประธาน /Who
talks with กริยา talk + บุพบท with / talk with เป็นสำนวน คุยกับ ...
Tom กรรม /Whom

คำถาม Sara คุยกับใคร? ใคร ในที่นี้เป็นกรรม จึงต้องใช้ whom จะได้ With whom does Sara talk?
คำถาม ใครคุยกับ Sara? ใคร ในที่นี้เป็นประธาน จึงต้องใช้ Who จะได้ Who talks with Tom?

 

หลักการใช้ Whom ก็เป็นไปตามนี้ ต้องแยกให้ออกว่า คำถามที่ต้องการถามนั้น คำว่า ใคร เป็นกรรม หรือ ประธาน - หากเป็นคำถาม ถามหากรรม ใช้ Whome - หากเป็นคำถาม ถามหาประธาน ใช้ Who

 

ตัวอย่างเพิ่มเติม

Whom do you like?
คุณชอบใคร?
ใคร เป็นกรรมของ กริยา like

Who like you?
ใครชอบคุณ?
ใคร เป็นประธานของ กริยา like

Whom did you see last night?
เมื่อคืนคุณเห็นใคร?
ใคร เป็นกรรมของ กริยา see เห็น

Who saw you last night?
ใครเห็นคุณเมื่อคืน?
ใคร เป็นประธานของ กริยา saw เห็น

Whom should I talk with?
ฉันควรคุยกับใคร?
ใคร เป็นกรรมของ กริยา talk with

Who call me?
ใครโทรมาหาฉัน?
ใคร เป็นประธานของ กริยา call

Whom does a dog bite?
สุนัขกัดใคร?
ใคร เป็นกรรมของ กริยา bite กัด

Whom are you going to invite?
คุณจะเชิญใคร?
ใคร เป็นกรรมของ กริยา invite

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Whom สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ