บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย Who /ฮู /ใคร ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า เป็นใคร ชอบใคร ต้องการใคร ใครสามารถ... เป็นต้น เช่น คุณคิดถึงใคร พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย Who สามารถใช้สร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษได้หลายแบบ เช่น
- คุณเป็นใคร?
- คุณต้องการพบใคร?
- คุณชอบใคร?
- ใครสามารถช่วยฉันได้บ้าง?
- เป็นต้น
เป็นอีกหนึ่งประโยคพื้นฐานที่จะต้องรู้ เพราะนิยมใช้บ่อยๆ ในการสนทนากับชาวต่างชาติ

 

ตัวอย่างประโยคคำถาม Who

ประโยคคำถามด้วย Who กับคำกริยาแท้

การใช้ Who สร้างประโยคคำถามกับคำกริยาแท้ โดยมีโครงสร้าง Who + คำกริยาแท้ เป็นคำถามที่อาจมีกรรมมารับ หรือไม่ต้องมีกรรม หรือ คำขยายกริยา มารับ เช่น Who know? ใครรู้บ้าง? ไม่มีกรรมมารับ / Who ate apples? ใครกินแอปเปิ้ล? มีกรรม apples มารับ

 

ตัวอย่างประโยค : Who like? / Who know?
คำอ่าน :ฮู ไล้ขึ? / ฮู โน?
คำแปล : ใครชอบ? / ใครรู้
คำอธิบายเพิ่มเติม : คำกริยาอื่นเพิ่มเติม hear เฮีย ใครได้ยิน? / laugh ล่าฟ ใครหัวเราะ? /

 

ตัวอย่างประโยค : Who saw?
คำอ่าน :ฮู ซอ?
คำแปล : ใครเห็น?
คำอธิบายเพิ่มเติม : คำกริย saw เป็นช่องที่ 2 ของ see เห็น เป็นการกล่าวถึงเรื่องในอดีต จะใช้กริยาช่องที่ 2 เช่น eat กิน ช่อง 2 ate / run วิ่ง ช่อง 2 ran เป็นต้น heard

 

กริยามีกรรมมารับ หรือ คำขยายกริยา ตัวอย่างประโยค : Who take the money?
คำอ่าน :ฮู เท้ก เดอะ มันหนี่?
คำแปล : ใครหยิบเอาเงินไป?
คำอธิบายเพิ่มเติม : กริยา take หยิบ จะต้องมีกรรมมารับ เงิน ไม่เช่นนั้นจะไม่สื่อความหมาย อย่าง take the money หยิบเงิน เอาเงินไป
Who broke the cup? ทำถ้วยแตก โดย broke เป็นกริยาช่องที่ 2 ของ break ทำแตก ทำให้เสียหาย
Who steal a bicycle? ขโมยจักรยาน steal
Who know the answer? รู้คำตอบ know
Who eat fruit? กินผลไม้ eat
Who go out? ออกไปข้างนอก
Who wants some hot coffee?
ต้องการกาแฟร้อน wants
Who painted this picture? วาดรูปนี้ painted

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย is

การใช้ Who สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย is สำหรับประธานเอกพจน์ He, She, It หรือคำนามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว โดยใช้กับคำ คุณศัพท์ ซึ่งมีโครงสร้างประโยค Who + is + สรรพนาม หรือ ชื่อคน? เช่น Who + is + he? เขาเป็นใคร?

 

กริยาไม่ต้องมีกรรมมารับ ตัวอย่างประโยค : Who is he?
คำอ่าน :ฮู อิสสึ ฮี?
คำแปล : เขาเป็นใคร?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก he เขา เป็น she เธอ / it มัน / that นั่น นั่นคือใคร?

 

ตัวอย่างประโยค : Who is Tom? / Tom is my teacher.
คำอ่าน :ฮู อิส ทอม? / ทอม อิส มาย ที้เฉ่อะ?
คำแปล : ทอมเป็นใคร? / ทอมเป็นครูของฉัน
คำอธิบายเพิ่มเติม : กรณีถามชื่อคน อาจจะตอบด้วยอาชีพของคนๆ นั้น หรือความสัมพันธ์ เช่น เป็นพี่ชาย น้องชาย สามี

 

การใช้ Who สร้างประโยคคำถามโดยใช้กริยาช่วย is กับคำคุณศัพท์ สำหรับประธานเอกพจน์ He, She, It หรือคำนามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว โดยใช้กับคำคุณศัพท์ ซึ่งมีโครงสร้างประโยค Who + is + คำคุณศัพท์? เช่น Who + is + beautiful? ใครสวย?

 

ตัวอย่างประโยค :Who is dishonest?
คำอ่าน :ฮู อิส ดิสสึออนเนสสะถึ ?
คำแปล : ใครทุจริต?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะใช้คำคุณศัพท์คำอื่น เช่น rich รวย/ honest ซื่อสัตย์ /nice ดี คนดี / strong แข็งแรง /wrong ผิด / right ถูก /

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย are

การใช้ Who สร้างประโยคคำถาม โดยใช้กริยาช่วย are สำหรับประธานพหูพจน์ We, They, I, you หรือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง โดยใช้กับคำ คุณศัพท์ ซึ่งมีโครงสร้างประโยค Who + are + สรรพนาม? เช่น Who + are + you? คุณเป็นใคร?

 

ตัวอย่างประโยค : Who are you?
คำอ่าน :ฮู อาร ยู?
คำแปล : คุณเป็นใคร?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนจาก you คุณ / เป็น they พวกเขา พวกเขาเป็นใคร?

 

การใช้ Who สร้างประโยคคำถามโดยใช้กริยาช่วย are กับคำคุณศัพท์ สำหรับประธานพหูพจน์ We, They, I, you หรือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง โดยใช้กับคำคุณศัพท์ ซึ่งมีโครงสร้างประโยค Who + are + คำคุณศัพท์? เช่น Who + are + strong? ใครแข็งแรงบ้าง?

 

ตัวอย่างประโยค :Who are wrong?
คำอ่าน :ฮู อาร รอง?
คำแปล : ใครผิดบ้าง?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะใช้คำคุณศัพท์คำอื่น เช่น rich รวย / honest ซื่อสัตย์ /nice ดี คนดี / strong แข็งแรง /wrong ผิด / right ถูก /

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย was

การใช้ Who สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย was ถามเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว โดยใช้กริยาช่วย was สำหรับประธานเอกพจน์ He, She, It หรือคำนามที่มีสิ่งเดียว อันเดียว ซึ่งมีโครงสร้างประโยค Who + was + สรรพนาม? เช่น Who + was + he? เขาเป็นใคร?

 

ตัวอย่างประโยค : Who was he?
คำอ่าน :ฮู วอส ฮี?
คำแปล : เขาเป็นใคร
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจจะเปลี่ยนสรรพนามจาก he เป็น she, it

 

ใช้ Who was + คำคุณศัพท์ ตัวอย่างประโยค : Who was rich?
คำอ่าน :ฮู วอส ริชฉุ?
คำแปล : ใครรวย
คำอธิบายเพิ่มเติม : การใช้ was จะคล้ายกับ is ต่างกันแต่ เป็นเรื่องในอดีต ส่วน is เป็นปัจจุบัน ขณะนั้น เวลานั้น วันนั้น

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย were

การใช้ Who สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย were ถามเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว โดยใช้กริยาช่วย were สำหรับประธานพหูพจน์ We, They, I, you หรือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง ซึ่งมีโครงสร้างประโยค Who + were + สรรพนาม? เช่น Who + were + they? พวกเขาเป็นใคร?

 

ตัวอย่างประโยค : Who were they?
คำอ่าน :ฮู เวอ เด?
คำแปล : พวกเขาเป็นใคร?

 

ใช้ Who were + คำคุณศัพท์ ตัวอย่างประโยค : Who were rich?
คำอ่าน :ฮู เวอ ริชฉุ?
คำแปล : ใครรวย? ต้องการคำตอบว่ามีคนรวยหลายคน

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย Do

การใช้ Who สร้างประโยคคำถาม กับกริยาช่วย Do ใช้กับประธานพหูพจน์ We, They, I, you หรือคำนามที่มีมากกว่าหนึ่ง โดยมีโครงสร้างคำ ถาม 2 แบบ 2 ความหมาย
1. ใครคิดถึงคุณ? Who think of you? Who + กริยา + สรรพนาม หรือ ชื่อคน?
2. คุณคิดถึงใคร? Who do you think of? Who + do + ประธาน + กริยา?

 

คุณเป็นฝ่ายคิดถึง ต้องถามว่า คุณคิดถึงใคร? ตัวอย่างประโยค : Who do you think of?
คำอ่าน :ฮู ดู ยู ซิงขึ ออฟฝึ?
คำแปล : คุณคิดถึงใคร?
คำอธิบายเพิ่มเติม : คำถามแบบนี้จะขึ้นต้นด้วย Who do.. ? / ตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น
Who do you like? คุณชอบใคร?
Who do you want to meet? คุณต้องการพบใคร?
Who do you dislike? คุณไม่ชอบใคร?

 

มีคนคิดถึงคุณ ต้องถามว่า ใครคิดถึงคุณ? ตัวอย่างประโยค : Who think of you?
คำอ่าน :ฮู ซิงขึ ออฟฝึ ยู?
คำแปล : ใครคิดถึงคุณ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ตัวอย่างเพิ่มเติมเช่น
Who hit you? ใครตีคุณ?
Who talks with you? ใครพูดกับคุณ?
Who go with you? ใครไปกับคุณ?

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย does

การใช้ Who สร้างประโยคคำถาม กับกริยาช่วย Does ใช้กับประธานเอกพจน์ he, she, it หรือคำนามที่มีหนึ่งเดียว โดยมีโครงสร้างคำถาม 2 แบบ 2 ความหมาย
1. ใครชอบเธอ? Who like her? Who + กริยา + สรรพนาม หรือชื่อคน?
2. เธอชอบใคร? Who do she like? Who + does + ประธาน + กริยา?

 

ถามในความหมายว่า ใครชอบเธอ? ตัวอย่างประโยค : Who like her?
คำอ่าน :ฮู ไล้ขึ เฮอ?
คำแปล : ใครชอบเธอ?

 

ถามในความหมายว่า เธอชอบใคร?ตัวอย่างประโยค :Who does she like?
คำอ่าน :ฮู ดาสสึ ชี ไล้ขึ?
คำแปล : เธอชอบใคร?
คำอธิบายเพิ่มเติม : คำถามลักษณะนี้จะขึ้นต้นด้วย Who does ... ? Who does she marry? เธอแต่งงานกับใคร?

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย did

การใช้ Who สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย did ถามเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีต ผ่านมาแล้ว โดยใช้กริยาช่วย did สำหรับประธานทั้งเอกพจน์ และพหูพจน์ we, they, I, you, he, she, it โดยมีโครงสร้างประโยค 1. Who + did + ประธาน + คำกริยา? เช่น Who + did + you + go wiht? คุณไปกับใคร? 2. Who + กริยาช่องที่ 2 + กรรม หรือ ชื่อคน? เช่น Who + went with + you? ใครไปกับคุณ? go ไป เป็นกริยาช่อง 1 ส่วน went เป็นกริยาช่อง 2 ของ go

 

ตัวอย่างประโยค : Who did you see?
คำอ่าน :ฮู ดิด ยู ซี ?
คำแปล : คุณเห็นใคร?
คำอธิบายเพิ่มเติม : คำถามแบบนี้ ต้องขึ้นต้นด้วย Who did ... ? Who did you talk with? คุณคุยกับใคร?

 

ตัวอย่างประโยค : Who saw you?
คำอ่าน :ฮู ซอ ยู?
คำแปล : ใครเห็นคุณ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : กริยา see ต้องใช้ช่องที่ 2 saw

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย will

การใช้ Who สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย will ถามถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ถามว่า จะ.. ใคร? หรือใครจะ... ? โดยมีโครงสร้าง Who + will + กริยา + คำนาม? เช่น Who + will + buy(กริยา) + a bicycle(คำนาม)? ใครจะซื้อจักรยาน?

 

ตัวอย่างประโยค : Who will buy a bicycle?
คำอ่าน :ฮู ฮู วิล บาย อะ ไบ๊ซิเกิล?
คำแปล :ใครจะซื้อจักรยาน?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น
Who will do the housework? ใครจะทำงานบ้าน /
Who will go out? ใครจะออกไปข้างนอก/
Who will take a bath? ใครจะอาบน้ำ

 

ตัวอย่างประโยค : Who will she give the gift to?
คำอ่าน :ฮู วิล ชี กี้ฟ เดอะ กิฟฟะถึ ทู?
คำแปล :เธอจะให้ของขวัญกับใคร?
คำอธิบายเพิ่มเติม :ประโยคอื่นที่คล้ายกัน จะขึ้นต้นด้วย Who will ...? ส่วน you อาจจะเปลี่ยนเป็น they พวกเขา
Who will you meet tomorrow? คุณจะพบใครพรุ่งนี้?
Who will meet you tomorrow? ใครจะพบคุณพรุ่งนี้ ความหมายจะไม่เหมือนกัน

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย would

การใช้ Who สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย would ถามถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือ เป็นคำถามที่มีความสุภาพกว่า will ถามว่า จะ.. ใคร? โดยมีโครงสร้างประโยค Who + would + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น Who + would + you(ประธาน) + see(กริยา)? คุณจะพบ ใคร?

 

ตัวอย่างประโยค : Who would you see?
คำอ่าน :ฮู วู้ด ยู ซี?
คำแปล : คุณจะพบใคร?
คำอธิบายเพิ่มเติม :

 

ตัวอย่างประโยค : Who would you like to see?
คำอ่าน :ฮู วู้ด ยู ไล้ขึ ทู ซี?
คำแปล : คุณอยากจะพบใคร
คำอธิบายเพิ่มเติม : would .. like to เป็นสำนวนมีความหมายว่า อยากจะ ... อยากจะทำอะไร ก็ใช้คำกริยาตามหลัง to เช่น eat อยากจะกิน / go to bed อยากจะไปนอน

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย shall

การใช้ Who สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย shall กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ใครจะ... ?โดยมีโครงสร้างประโยค Who + shall + กริยา + สรรพนาม คำนาม ชื่อคน สิ่งของ? เช่น Who shall take care of her? ใครจะดูแลเธอ?

 

ตัวอย่างประโยค : Who shall take care of her?
คำอ่าน :ฮู ชอล เท้ก แคร ออฟฝึ เฮอ?
คำแปล : ใครจะดูแลเธอ?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคอื่นๆ เช่น Who shall stay with me? ใครจะพัก (stay) กับฉัน?

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย should

การใช้ Who สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย should กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือถามว่า ควรจะ.. เมื่อไร? โดยมีโครงสร้างประโยค Who + should + กริยา + คำนาม สรรพนาม ชื่อคน? เช่น Who should go with Tom? ใครควรไปกับทอม?

 

ตัวอย่างประโยค : Who should go with Tom?
คำอ่าน :ฮู ชู้ด โก วิด ทอม ?
คำแปล : ใครควรจะไปกับทอม?

 

ตัวอย่างประโยค : Who should I meet?
คำอ่าน :ฮู ชู้ด ไอ มี้ด?
คำแปล : ฉันควรจะพบใคร?
คำอธิบายเพิ่มเติม : อาจแต่งประโยคเพิ่มเติมเช่น I see? พบใครฦ / I contact? ติดต่อใคร?/ I choose? เลือกใคร?

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย can

การใช้ Who สร้างประโยคคำถาม ด้วยกริยาช่วย can จะทำสิ่งนั้น จะทำสิ่งนี้ได้? สามารถทำ ... ได้ โดยมีโครงสร้างประโยค 1. Who + can + ประธาน + กริยา + คำนาม? เช่น Who can I talk with? ฉันสามารถคุยกับใครได้บ้าง? ประโยคนี้ฉันเป็นฝ่ายกระทำ 2. Who + can + กริยา + คำนาม? เช่น Who can fix this car? ใครซ่อมรถคันนี้ได้? ประโยคนี้ คนอื่นเป็นฝ่ายกระทำ

 

ตัวอย่างประโยค : Who can I talk with?
คำอ่าน :ฮู แคน ไอ ท้อก วิด?
คำแปล : ฉันจะคุยกับใครได้บ้าง? ฉันสามารถคุยกับใครได้บ้าง?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคคำถาม ฉันจะ... ? ฉันสามารถ ... ? ให้ใช้ Who can ... ?

 

ตัวอย่างประโยค : Who can fix this car?
คำอ่าน :ฮู แคน ฟิกสึ ดิสสึ คาร?
คำแปล : ใครสามารถซ่อมรถคันนี้ได้
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคอื่นเพิ่มเติม เช่น
Who can see it? ใครสามารถเห็นมัน?
Who can win him? ใครสามารถชนะเขาได้?

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย could

การใช้ Who สร้างประโยคคำถาม ด้วยกริยาช่วย could สามารถทำสิ่งนั้น จะทำสิ่งนี้ได้? โดยมีโครงสร้าง Who + could + ประธาน + กริยา + คำนาม เช่น Who could I talk with? ฉันจะคุยกับใครได้บ้าง?

 

ตัวอย่างประโยค : Who could I talk with?
คำอ่าน :ฮู คู้ด ไอ ท้อก วิด?
คำแปล : ฉันจะคุยกับใครได้บ้าง?

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย may

การใช้ Who สร้างประโยคคำถาม กริยาช่วย may โดยมีโครงสร้าง Who + may + กริยา + คำนาม เช่น Who may apply? ใครน่าจะ หรืออาจ จะสมัครได้? อาจจะมีคุณสมบัติสามารถสมัครได้

 

ตัวอย่างประโยค : Who may apply?
คำอ่าน :ฮู เม แอพพลาย?
คำแปล : ใครสามารถสมัครได้บ้าง หรือ ใครอาจจะสมัครได้บ้าง หรือ ใครน่าจะสมัครได้บ้าง?

 

ตัวอย่างประโยค :Who may be able to help him?
คำอ่าน : ฮู เม บี เอเบิ้ล ทู เฮลผึ ฮิม?
คำแปล :ใครน่าจะช่วยเขาได้บ้าง?

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย might

การใช้ Who สร้างประโยคคำถาม กริยาช่วย might ซึ่งเป็นอดีตของ may การคาดคะเนเรื่องที่อาจจะไม่เป็นจริง และใช้กรณีขออนุญาต โดยมี โครงสร้าง Who + might + กริยา + คำนาม เช่น Who might help me? ใครจะช่วยฉันได้บ้าง

 

ตัวอย่างประโยค : Who might help me?
strong>คำอ่าน : ฮู ไม้ถึ เฮลผึ มี?
คำแปล : ใครจะช่วยฉันได้บ้าง?

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย have

การใช้ Who สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย have โดยมีโครงสร้าง Who + have + กริยาช่อง 3 + คำนาม เช่น Who have agreed?

 

ตัวอย่างประโยค : Who have agreed?
คำอ่าน :ฮู แอฟฝึ อะกรี้ด?
คำแปล :ใครเห็นด้วยบ้าง?
คำอธิบายเพิ่มเติม : ประโยคเพิ่มเติม Who have taken the money? ใครได้เอาเงินไป?

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย has

การใช้ Who สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย has โดยมีโครงสร้าง Who + has + กริยาช่อง 3 + คำนาม เช่น Who has signed up?

 

ตัวอย่างประโยค : Who has signed up
คำอ่าน :ฮู แฮส ซาย ดั๊บ? ?
คำแปล :มีใครสมัครบ้าง? ใครได้ลงทะเบียนแล้วบ้าง?

 

ประโยคคำถามด้วย Who กับกริยาช่วย had

การใช้ Who สร้างประโยคคำถามกับกริยาช่วย had โดยมีโครงสร้าง Who + had + กริยาช่อง 3 + คำนาม เช่น Who had signed up?

 

ตัวอย่างประโยค : Who had signed up?
คำอ่าน :ฮู แฮ่ด ซาย ดั๊บ? ?
คำแปล :มีใครสมัครบ้าง? ใครได้ลงทะเบียนแล้วบ้าง?

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Who สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ