รวมตัวอย่างการใช้สรรพนาม Who แบบต่างๆ ทั้งการใช้ในลักษณะเป็นประโยคบอกเล่าและคำถาม รวมประโยคตัวอย่างหลายแบบ พร้อมคำอ่าน คำแปล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้

 

การใช้ Who/ฮู/ใคร สรรพนามนี้อาจจะใช้ในลักณะเป็นคำถาม อย่างคำถามว่า คุณเป็นใคร ใครทำอะไร ใคร...

ตัวอย่างการใช้ Who แบบต่างๆ

การใช้ Who เป็นคำถาม

Who are you?
ฮู อาร์ ยู

คุณ เป็น ใคร น่าจะเป็นคำถามที่คนไทยเราคุ้นเป็นอย่างดี สามารถเปลี่ยนจาก You/ยู/คุณ เป็น They/พวกเขา, He/เขา หรือ She/หล่อน ได้ตามต้องการ แต่ He และ She ต้องใช้ Who is he? ฮู อีส ฮี เขาเป็นใคร

 

Who made you like this ?
ฮู เมด ยู ไลเค่อะ ดีส

ใคร ทำให้คุณเป็นอย่างนี้ คำถามลักษณะนี้ ใช้ Who ตามด้วยคำกริยาได้เลย เช่น Who run? /ฮู รัน /ใครวิ่ง

 

Who have you invited to the party?
ฮู แฮฟ ยู อินไวทิด ทู เดอะ พาร์ตี้

ใครบ้างที่คุณเชิญร่วมงานเลี้ยง? หรือมีใครเชิญคุณไปงานเลี้ยงไหม สำนวนคล้ายกันนี้ จะมีโครงสร้างการแต่งประโยคคล้ายกัน Who have หรือ has + ชื่อคน + กริยาช่อง 3 + คำนาม have ใช้กับ you, we, they ส่วน has ใช้กับ he, she และ it
Who have they told the news? พวกเขาบอกข่าวใครบ้าง? หรือพวกเขาบอกขาวใครบ้าง ถ้าเป็น He จะใช้ Who has he/she

 

Who's Invited to the party?
ฮู สะ อินไวดิด ทู เดอะ พาร์ตี้

ใครได้รับเชิญเข้าร่วมงานปาร์ตี้บ้าง? ใครได้รับเชิญไปร่วมงานฉลองบ้าง

 

Who won the game?
ฮู วอน เดอะ เกม

ใครเป็นผู้ชนะ ใช้ who ตามด้วยคำกริยา

 

Who did you talk to last night?
ฮู ดิด ยู ทอล์กเคอะ ทู ลาสสะ ไนท์ถึ

คุณพูดกับใครเมื่อคืนนี้ กล่าวถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้ว จะใช้ Who did you , Who did he,/เขา...ใคร ขึ้นประโยคก่อน

 

Who is the owner of this car??
ฮู อีส ดิ โอนเนอร์ ออฟ ดิส คาร์

ใครเป็นเจ้าของรถคันนี้? ใช้ถามเกี่ยวกับสิ่งของ ใครเป็นเจ้าของ จะใช้ประโยคขึ้นต้นด้วย Who is

 

who are you looking for?
ฮู อาร์ ยู ลุกกิ้ง ฟอร

คุณกำลังมองหาใคร? ใช้ถามคู่สนทนา จะใช้ Who are you ตามด้วยคำกริยา คุณกำลังรอใคร คุณกำลัง คิดถึงใคร จะขึ้นต้องแบบนี้

 

who were those kids?
ฮู เวอ โดส คิดสึ

เด็กเหล่านั้นเป็นใคร เป็นคำถาม ใช้ถามเรื่องที่ผ่านไปแล้ว อาจจะถามถึงเด็กที่เจอเมื่อวานหรือหลายวันก่อน จะขึ้นด้วยด้วย Who were แต่หากถามถึงเด็กคนเดียว คนคนเดียวจะใช้ Who was that kid? / ฮู วอส แดท คิด / เด็กคนนั้นเป็นใคร

 

who is that man?
ฮู อิส แดท แมน

ผู้ชายคนนั้นเป็นใคร เป็นคำถาม ถามในเรื่องที่เป็นปัจจุบัน เวลานั้น ขณะนั้น และกล่าวถึงคนเพียงคนเดียว จะใช้ Who is .. ฮู อีส ถ้าหลายคนจะใช้ Who are ... ฮู อาร์

 

who cares?
ฮู แคร์?

ใครจะไปสนใจ ใช้ Who ตามด้วยคำกริยา

 

Who can fix the bicycle?
ฮู แคน ฟิก เดอะ ไบซิเคิล

ใครสามารถซ่อมจักรยานได้บ้าง ใช้ Who can ใครสามารถ ตามด้วยคำกริยา ใครสามารถว่ายน้ำ ใครสามารถทำอะไรก็ แต่งประโยคคล้ายๆ กัน

 

Who do you want to meet?
ฮู ดู ยู วอนเทอะ ทู มีท

คุณต้องการพบใคร ประโยคคล้ายกันนี้ อย่าง คุณต้องการคุยกับใคร คุณต้องการติดต่อใคร คุณต้องการ...กับใคร จะใช้ประโยคขึ้นต้นด้วย Who do you...

 

Who is our teacher?
คำอ่าน

ครูของเราคือใคร หรือใครเป็นครูของเรา คำถามขึ้นต้นด้วย ใครเป็น จะใช้คำถามในลักษณะนี้

 

ใช้ Who ในประโยคทั่วไป

การใช้ Who ต่อไปนี้จะไม่ใช่การใช้ในลักษณะคำถาม เช่น

He want to know the woman who smiled at him
ฮี วอนเท่อะ ทู โน เดอะ วูแมน ฮู สมายเอิลด แอท ฮิม

เขาต้องการรู้จักผู้หญิงผู้ซึ่งยิ้มให้เขา ใช้ who ในความหมายว่า ผู้ซึ่ง ถ้าเป็นภาษาไทยเรา สำนวนที่ใกล้เคียงเช่น เขาต้องการรู้จักคนที่ยิ้มให้เขา เขาต้องการรู้จักคนที่ช่วยเหลือเขา เมื่อใช้กับภาษาอังกฤษก็จะใช้กับ who ในลักษณะนี้

 

I know who's going to lose first.
ไอ โน ฮู สะ โกอิ้ง ทู ลูสสะ เฟิร์สสึถึ

ฉันรู้ว่าใครจะเป็นผู้แพ้ก่อน ใช้ who ในความหมายว่า ใคร เช่น ฉันรู้ว่าใครจะชนะ ฉันรู้ว่าใครขโมย จะใช้ who ในลักษณะคล้ายกันแบบนี้

 

The man who lives alone.
เดอะ แมน ฮู ลีฟสึ อะโลน

ผู้ชายผู้ซึ่งอยู่คนเดียว ใน Who ในความหมายว่า ผู้ซึ่ง

 

those who died
โดส ฮู ดาวถึ

ผู้ซึ่งเสียชีวิต

 

This movie is about the kid who lives alone.
ดิส มูฟวี่ อีส สะเบาเทอะ เดอะ คิด ฮู ลีฟสึ อะโลน

หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ซึ่งอาศัยอยู่คนเดียว ใช้ who ในความหมายว่าผู้ซึ่ง

 

การใช้ Whom

whom จะมีความหมายเป็นกรรมหรือถูกกระทำ โดยการใช้ whom ฮูม จะมี 2 แบบคือใช้แบบประโยคคำถาม และใช้จะใช้ในความหมายว่าเป็นกรรม

ใช้ Whom ในความหมายเป็นกรรม

การใช้ฮูมจะใช้ในความหมายว่าเป็นกรรม เช่น นี่คือเด็กที่ถูกสุนัขกัดเมื่อวาน

This is the kid whom the dog bit yesterday.

นี่คือเด็กซึ่งถูกสุนัขกัดเมื่อวานนี้ whom เป็นกรรของ bit/บิท/กัด ประโยคในลักษณะคล้ายกันนี้จะใช้ whom

 

ใช้ Whom เป็นประโยคคำถาม

Whom did you met last night?
ฮูม ดิด ยู เม็ท ลาส ไนเถ่อะ

ใครที่คุณพบเมื่อคืนนี้ เมื่อคืนนี้คุณพบใคร ใช้ Whom did ถามเรื่องในอดีต ถ้าเรื่องปัจจุบันก็จะใช้ Whom do you, whom does he... /ฮูม ดาส ฮี

 

การใช้ Whose ถามใครเป็นเจ้าของสิ่งใดๆ

Whose จะใช้ถามหาเจ้าของของสิ่งต่างๆ เช่น รถคันนี้ของใคร บ้านนี้ของใคร การใช้งานจะมี 2 แบบคือ ใช้แบบคำถามและใช้ในประโยคบอกเล่า

ใช้ Whose ในลักษณะเป็นการถามแบบเอกพจน์

Whose is that car?
ฮูส อีส แดท คาร์

ใครเป็นเจ้าของรถคันนั้น หากถามสิ่งของเพียงสิ่งเดียว ใช้ Whose is หากถามเรื่องในอดีด ใช้ Whose was /ฮูส วอส

 

ใช้ Whose เป็นประโยคคำถามแบบพหูพจน์

Whose are dogs
ฮูส อาร์ ด้อกสึ

สุนัขหลายตัว (มี s หมายถึงหลายตัว)เป็นของใคร หากเป็นเรื่องในอดีตผ่านไปแล้ว จะใช้ Whose were / ฮูส เวอร์

 

ใช้ Whose ในลักษณะประโยคบอกเล่าเน้นเป็นเจ้าของ

The man whose car you saw yesterday is my father.
เดอะ แมน ฮูส คาร์ ยู ซอ เยสเตอเดย์ อีส มาย ฟาเธอะ

ผู้ชายเจ้าของรถที่คุณเห็นเมื่อวานนี้ เป็นพ่อของฉันเอง การใช้ Whose แบบนี้จะมีความซับซ้อนเป็นการรวม 2 ประโยคเข้าด้วยกัน เช่น
The man is my father.
เดอะ แมน อีส มาย ฟาเธอะ
ผู้ชายเป็นพ่อของฉัน

You saw my father's car yersterday.
ยู ซอ มาย ฟาเธอะ สะ คาร์ เยสเตอร์เดย์
คุณเห็นรถของพ่อฉันเมื่อวานนี้

เมื่อย่อให้สั้นลง พูดให้กระชับก็จะเป็น
The man whose car you saw yesterday is my father.

บทความนี้หวังว่าจะช่วยให้ผู้อ่าน สามารถใช้ Who, Whom และ Whose ได้อย่างถูกต้อง ในการแต่งประโยคภาษาอังกฤษ โดยการเปลี่ยนคำกริยา คำนามให้เหมาะสมกับสถานการณ์