รวมตัวอย่างการใช้สรรพนาม What แบบต่างๆ ทั้งการใช้ในลักษณะเป็นประโยคบอกเล่าและคำถาม รวมประโยคตัวอย่างหลายแบบ พร้อมคำอ่าน คำแปล เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถ What นำไปประยุกต์ใช้งานได้

 

ในภาษาอังกฤษ การตั้งคำถามด้วยคำว่า อะไร ใช้บ่อยพอสมควร ซึ่งจะใช้คำว่า What หลายแบบ เพื่อถามเกี่ยวกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใด ว่าว่านั้นคืออะไร

การใช้ What เป็นคำถาม

การใช้ What/วอท/อะไร ในลักษณะเป็นคำถามมีหลายแบบ บทความนี้จะพยายามรวบรวมมานำเสนอให้มากที่สุด เพื่อให้เข้าใจและสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

What is this? What is that?
วอท อีส ดิส? วอท อีส แดท?

นี้หรือนี่ คืออะไร? นั่น หรือ นั้นคืออะไร? เป็นประโยคคำถามเกี่ยวกับของสิ่งหนึ่งสิ่งใด เพียงอย่างเดียว ใช้ What is แต่หากเป็นเรื่องในอดีต ผ่านไปแล้ว เมื่อวาน วันก่อน ให้ใช้ What was /วอท วอส

 

What are these? What are those?
วอท อาร์ ดีส? วอท อาร์ โดส?

สิ่งเหล่านี้ ของเหล่านี้คืออะไร? ของเหล่านั้น สิ่งเหล่านั้น คืออะไร ใช้ถามสิ่งของหลายอย่าง เช่น กล่องทั้งกองนั้นคืออะไร หากถามเรื่องในอดีต เมื่อวาน วันก่อน ให้ใช้ What were / วอท เวอ

 

What do you do? What are you?
วอท ดู ยู ดู? วอท อาร์ ยู?

คุณทำอาชีพอะไร มีอาชีพอะไร ทำงานอะไร เป็นสำนวนที่จะต้องจำ เวลาตอบก็ตอบว่า ทำอาชีพอะไร ครู พยาบาล ตกงาน

 

What do you like?
วอท ดู ยู ไลเค่อะ?

คุณชอบอะไร การถามความเห็น ความชอบ ความรู้สึก ถามสิ่งที่ได้กระทำ อยากกระทำ จะใช้สำนวน What do you ตามด้วยคำกริยา เช่น กิน คิด พูด เห็น ฟัง กริยาท่าทาง การกระทำ ฯลฯ What do you mean? / วอท ดู ยู มีน / คุณมีความเห็นอย่างไร หมายความว่าอย่างไร หากถามถึง เขาหรือหล่อน ก็เปลี่ยนเป็น What does he หรือ she หากถามเรื่องที่ผ่านไปแล้ว ในอดีต ก็เปลี่ยนเป็น What did he, you, she ตามด้วยคำกริยา

 

What does it matter?
วอท ดาส อิท แมทเท่อ?

เกิดอะไรขึ้น มันเกิดอะไรขึ้น เป็นสำนวน ต้องใช้แบบนี้ หากต้องการถามว่า เกิดอะไรขึ้น

 

What is your name?
วอท อีส ยัว เนม?

คุณชื่ออะไร หากถามถึงคนอื่น อาจจะใช้ What is his name? วอท อีส ฮิส เนม? เขาชื่ออะไร

 

What are you doing?
วอท อาร์ ยู ดูอิ้ง?

คุณกำลังทำอะไร เป็นสำนวนต้องจำ หากถามเรื่องในอดีต ให้ใช้ What were you doing yesterday? วอท เวอ ยู ดูอิ้ง เยสเตอร์เดย์ คุณกำลังทำอะไรเมื่อวาน

 

what color do you like?
วอท คัลเล่อ ดู ยู ไลเค่อะ ?

สีอะไรที่คุณชอบ การถามว่าชอบอะไร ใช้ What ตามด้วยสิ่งนั้นๆ รถก็ใช้ Car/คาร์ สัตว์เลี้ยง/pet/เผ็ท เช่น What car do you like?

 

what time is it?
วอท ทาม อีส อิท?

ขณะนี้เวลาเท่าไร สำนวนนี้ใช้ถามเวลา ต้องจำ

 

What can I do for you?
วอท แคน ไอ ดู ฟอร์ ยูฦ

ฉันสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้าง การถามความสามารถ ก็ใช้ What can สามารถเปลี่ยนจาก I เป็น He/ฮี/เขา เขาสามารถช่วยอะไรคุณได้บ้าง

 

What's up? What's going on ?
วอท สะ อัพ? วอท สะ โกอิ้ง ออน?

เกิดอะไรขึ้น เป็นสำนวนต้องจำ ต้องใช้แบบนี้ เมื่อต้องการถามว่ เกิดอะไรขึ้น อาจจะเติมคำว่า here/เฮีย/ที่นี่ หรือ there/แด/ที่นั่น เกิดอะไรขึ้นที่นี่ ที่นั่น

 

what did you do yesterday?
วอท ดิด ยู ดู เยสเตอเดย์?

คุณทำอะไรเมื่อวาน ถามสิ่งที่ผ่านมาแล้ว วันก่อน อาทิตย์ก่อน เรื่องในอดีต ก็ใช้ What did

 

What are you going to do tomorow?
วอท อาร์ ยู โกอิ้ง ทู ดู ทูโมโรว

คุณจะทำอะไรในวันพรุ่งนี้? เป็นคำถาม ถามสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้ What are you going to คำกริยา จะทำอะไรก็ระบุลงไป กรณีเป็น He/ฮี/เขา หรือ She/ชี/หล่อน จะทำอะไร ต้องใช้ What is he going to do เปลี่ยน are เป็น is

 

What car do you have?
วอท คาร์ ดู ยู แฮฟ

คุณมีรถอะไร หรือใช้รถอะไร ถามสิ่งของที่มีในครอบครอง What ตามด้วยสิ่งของ ตามด้วย do you have?

 

การใช้ What แบบประโยคบอกเล่าหรือประโยคธรรมดา

การใช้ What/วอท ในลักษณะต่อไปนี้ จะไม่ใช่ประโยคคำถาม แต่จะเป็นประโยคทั่วไป คล้ายสำนวนไทยของเรา เช่น ต้องการอะไรก็บอกแม่บ้านนะ หรือ อะไรก็ตามที่คิดว่าดีก็ทำไป เป็นประโยคคล้ายแบบนี้

I don't know what she means
ไอ ดอน โน วอท ชี มีนสึ

ฉันไม่รู้ว่าหล่อนหมายว่าอะไร หรือกำลังคิดอะไรอยู่ ใช้ what เชื่อมประโยค

 

Please tell her what you need
พลีส เทล เฮอ วอท ยู นีด

กรุณาบอกเธอว่าคุณต้องการอะไร หรือ อะไรที่คุณจำเป็นต้องใช้ ให้บอกเธอ

 

she asked me what it was.
ชี อาส มี วอท อิท วอส

หล่อนถามฉันว่า สิ่งนั้นคืออะไร หล่อนถามฉันว่านั่นคืออะไร

 

I don't know what to do
ไอ ด๊อน โน วอท ทู ดู

ฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไร

 

การใช้ What แบบประโยคอุทาน

การใช้ What เป็นประโยคอุทาน แสดงอารมณ์แบบต่างๆ

What luck!
วอท ลัคเคอะ

โชคดีจัง โชคดีจริงๆ คำอุทานแสดงความรู้สึกที่ตัวเองโชคดี หรือมีโชค

 

What a fool she was!.
วอท อะ ฟูล ชี วอส

เธอช่างเป็นคนโง่อะไรอย่างนี้ อารมณ์บ่น ระบายความรู้สึกประมาณนี้

 

What a good idea!
วอท อะ กู๊ด ไอเดีย

เป็นความคิดที่ดีเยี่ยม ช่างเป็นความคิดที่สร้างสรรค์ ความคิดดี เปรียบเทียบกับภาษาไทยเราแล้ว ก็จะอุทานแนวนี้