บทความแนะนำให้รู้จักคำคุณศัพท์คำถาม เช่น What อะไร, Which สิ่งไหน และ Whose ของใคร พร้อมตัวอย่างประโยค คำอ่าน คำแปล เพื่อให้ เกิดความเข้าใจ มากยิ่งขึ้น กับการใช้คำคุณศัพท์ฃนิดนี้

 

ตัวอย่างคำคุณศัพท์คำถาม

คำคุณศัพท์ต่อไปนี้จะใช้ขยายคำนามในเชิงเป็นคำถาม โดยจะวางไว้ต้นประโยค์และจะต้องมีคำนามตามหลัง เช่น what, which, whose what / ว่อท / อะไร เช่น what car รถอะไรที่.... which / วิดฉุ / อันไหน สิ่งไหน คนไหน เช่น which car รถคันไหน / which way ทางไหน / which girl เด็กผู้หญิงคนไหน whose / ฮูสสึ / ของใคร เช่น whose car รถของใคร

 

ตัวอย่างประโยค

ประโยค : What movie do you want to watch?
คำอ่าน : วอท มูฟวี่ ดู ยู ว้อน ทู วอทฉุ
คำแปล : หนังอะไร/What movie ที่คุณต้องการดู /do you want to watch

 

ประโยค : What car do you like?
คำอ่าน : วอท คาร ดู ยู ไล้ขึ
คำแปล : รถอะไร/What movie ที่คุณชอบ /do you like

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : Which way do you want to go?
คำอ่าน : วิชฉุ เว ดู ยู ว๊อน ทู โก
คำแปล : ทางไหน(which way) ที่คุณอยากไป/do you want to go

 

ประโยค : Which car do you want to buy?
คำอ่าน : วิชฉุ คาร ดู ยู ว๊อน ทู บาย
คำแปล : รถคันไหน(which way) ที่คุณอยากซื้อ/do you want to buy

 

ตัวอย่างประโยค :

ประโยค : Whose car is there?
คำอ่าน : ฮูสสึ คา อิส แด
คำแปล : รถของใคร (whose book) อยู่ตรงนั้น