บทความแสดงการใช้ประโยคคำถามด้วย how /ฮาว/อย่างไร เท่าไร ในภาษาอังกฤษ ใช้ถามในความหมายว่า อย่างไร เท่าไร ความหมายค่อน ข้างกว้าง เช่น คุณมาที่นี่ได้อย่างไร? คุณมีเงินเท่าไร? สะพานนี้ยาวเท่าไร? คุณสูงเท่าไร เป็นต้น พร้อมตัวอย่างประโยค คำแปล เพื่อให้เข้าใจมาก ยิ่งขึ้น สามารถศึกษาด้วยตนเองได้

 

การสร้างประโยคคำถามขึ้นต้นได้วย How สามารถใช้สร้างประโยคคำถามในภาษาอังกฤษได้หลายแบบมาก เช่น
- หนักเท่าไร?
- มี..มากเท่าไร?
- ไกลแค่ไหน?
- จะไป..อย่างไร?
ฯลฯ

ตัวอย่างประโยคคำถาม How แบบต่างๆ

การใช้ How กับ about

การใช้คำถาม How abou...? ใช้ถามเกี่ยวกับเรื่องใดๆ ความเห็นว่าเป็นอย่างไรกับเรื่องนั้น ? เช่น

How about her?
เธอเป็นอย่างไรบ้าง?

How about a cup of coffee?
กาแฟสักถ้วยเป็นงัย? ลองกาแฟสักถ้วยเป็นอย่างไร? หรือรสชาติเป็นอย่างไรบ้าง?

How about staying here?
พักที่นี้เป็นอย่างไร? คิดอย่างไรกับการพักที่นี่?

How about Thai food?
อาหารไทยเป็นอย่างไร? ดีไหม ชอบไหม ขอความเห็น

 

การใช้ How กับ is

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย is ใช้ถามว่า เป็นอย่างไรบ้าง ? เช่น

How is he?
เขาเป็นอย่างไรบ้าง?

How is Tom?
ทอมเป็นอย่างไรบ้าง?

How is your son?
ลูกชายของคุณเป็นอย่างไรบ้าง? ถามอาการ ถามความเป็นไป

 

การใช้ How กับ are

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย are ใช้ถามว่า เป็นอย่างไรบ้าง ? เช่น

How are you?
คุณเป็นอย่างไรบ้าง?

How are They?
พวกเขาเป็นอย่างไรบ้าง?

How are Tom and John?
ทอมและจอนเป็นอย่างไรบ้าง

 

การใช้ How กับ was

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย was ใช้ถามว่า เป็นอย่างไรบ้าง ? เช่น

How was he yesterday?
เขาเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อวานนี้?

How was Tom?
ทอมเป็นอย่างไรบ้าง?

How was your son?
ลูกชายของคุณเป็นอย่างไรบ้าง?

 

การใช้ How กับ were

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย were ใช้ถามว่า เป็นอย่างไรบ้าง ? เช่น

How were you yesterday?
คุณเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อวานนี้?

How were They yesterday? พวกเขาเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อวานนี้?

How were Tom and John yesterday?
ทอมและจอห์นเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อวานนี้?

 

การใช้ How กับ do

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย do ใช้ถามว่า ทำสิ่งนั้นอย่างไร ถามวิธีการทำ การคิด การพูด ว่าวิธีอย่างไร ? เช่น

How do you go to school?
คุณไปโรงเรียนอย่างไร?

How do they live?
พวกเขาใช้ชีวิตอย่างไร?

 

การใช้ How กับ does

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย does ใช้ถามว่า ทำสิ่งนั้นอย่างไร ถามวิธีการทำ การคิด การพูด ว่าวิธีอย่างไร ? เช่น

How does he go to school?
เขาไปโรงเรียนอย่างไร?

How does she live alone?
เธออยู่คนเดียวได้อย่างไร?

 

การใช้ How กับ did

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย did ใช้ถามว่า ทำสิ่งนั้นอย่างไร ถามวิธีการทำ การคิด การพูด ว่าวิธีอย่างไร ? เช่น

How did he go to school yesterday?
เขาไปโรงเรียนอย่างไร?

How did she come last night?
เมื่อคืนเธอมาได้ยังไง?

 

การใช้ How กับ will

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย will ใช้ถามว่า จะทำสิ่งนั้น สิ่งนี้อย่างไร? เช่น

How will I meet you again?
ฉันจะพบคุณอีกครั้งได้อย่างไร?

How will I live without you?
ฉันจะอยู่อย่างไรโดยไม่มีคุณ

It rain hard. How will you go to work?
ฝนตกอย่างหนัก คุณจะไปทำงานอย่างไร?

How will you vote?
คุณจะลงคะแนนเสียงอย่างไร?

How will I benefit?
ฉันจะได้รับประโยชน์อย่างไร?

How will it affect us?
มันจะส่งผลต่อพวกเราอย่างไร?

How will I get the money?
ฉันจะได้รับเงินอย่างไร?

 

การใช้ How กับ would

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย would ใช้ถามว่า จะทำสิ่งนั้น สิ่งนี้อย่างไร? เช่น

How would you like your haircut?
คุณต้องการตัดผมของคุณอย่างไร?

 

การใช้ How กับ shall

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย shall ใช้ถามว่า จะทำสิ่งนั้น สิ่งนี้อย่างไร? เช่น

How shall I meet you again?
ฉันจะพบคุณอีกครั้งได้อย่างไร?

 

การใช้ How กับ should

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย should ใช้ถามว่า ควรจะทำสิ่งนั้น สิ่งนี้อย่างไร? เช่น

How should I do?
ฉันควรทำอย่างไร?

how should I go?
ฉันควรไปอย่างไร

 

การใช้ How กับ can

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย can ใช้ถามว่า สามารถทำสิ่งนั้น สิ่งนี้ได้อย่างไร? เช่น

How can I meet her?
ฉันจะพบ/ฉันจะสามารถพบเธอได้อย่างไร?

How can I get in touch with her?
ฉันจะติดต่อ//ฉันสามารถติดต่อกับเธอได้อย่างไร?

How can it be?
จะเป็นไปได้อย่างไร?

 

การใช้ How กับ could

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย could ใช้ถามว่า สามารถทำสิ่งนั้น สิ่งนี้ได้อย่างไร? หรือจะเป็นไปได้อย่างไรเช่น

How could they leave us?
พวกเขาจะทิ้งเราไปได้อย่างไร? ใช้เพื่อแสดงความสงสัยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้

 

การใช้ How กับ may

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย may ใช้ถามว่า อาจ หรือ น่าจะทำสิ่งนั้น สิ่งนี้อย่างไร จะ..ได้อย่างไร? เช่น

How may you go to work today?
วันนี้คุณจะไปทำงานได้อย่างไร?

How may I help you?
ฉันจะช่วยคุณได้อย่างไร?

 

การใช้ How กับ might

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย might ใช้ถามว่า เป็นไปได้อย่างไร? เช่น

How might he earn money?
เขาจะหาเงินได้อย่างไร?

How might we go on?
เราจะดำเนินต่อไปได้อย่างไร

 

การใช้ How กับ have

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย have ใช้ถามว่า ได้ทำสิ่งนั้น สิ่งนี้อย่างไร? เช่น

How have you been?
คุณเป็นอย่างไรบ้าง? ถามกรณีไม่เจอกันนาน อาจจะเติมคำต่อไปนี้เพิ่มเข้าไป lately? เมื่อเร็วๆ นี้ / recently? เมื่อเร็วๆ นี้

How have the resorts changed?
รีสอร์ตได้เปลี่ยนไปอย่างไร?

 

การใช้ How กับ has

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย has ใช้ถามว่า ได้ทำสิ่งนั้น สิ่งนี้อย่างไร? เช่น

How has she been?
เธอเป็นอย่างไรบ้าง? ถามกรณีไม่เจอกันนาน

 

การใช้ How กับ had

การใช้คำถาม How กับกริยาช่วย had ใช้ถามว่า ได้ทำสิ่งนั้น สิ่งนี้อย่างไร? เป็นเรื่องในอดีต ผ่านไปแล้ว พูดถึงเรื่องในอดีต เช่น

How had she been?
เธอเป็นอย่างไรบ้าง? ถามกรณีไม่เจอกันนาน

 

การใช้ How ผสมกับคำอื่นเพื่อสร้างคำถาม

การใช้ How ผสมกับคำอื่นเพื่อสรางคำถามแบบต่างๆ เช่น ใหญ่แค่ไหน มากแค่ไหน ยาวแค่ไหน ตัวอย่างเช่น

 

How big ...? ใหญ่แค่ไหน?

How big are you?
คุณใหญ่แค่ไหน?

How big is your business?
ธุรกิจของคุณใหญ่แค่ไหน?

How big is the moon?
ดวงจันทร์ใหญ่แค่ไหน?

 

How far ..? ไกลแค่ไหน?

How far is her house?
บ้านของเธออยู่ไกลแค่ไหน?

How far is it from here to Chiang Mai?
จากที่นี่ไปเชียงใหม่ไกลแค่ไหน?

 

How fast ? เร็วแค่ไหน?

How fast is True internet?
เน็ตทรูเร็วแค่ไหน?

How fast is your bicycle?
จักรยานของคุณเร็วแค่ไหน?

How fast is your typing?
คุณพิมพ์เร็วแค่ไหน?

How fast is it?
มันเร็วแค่ไหน?

How fast do you run?
คุณวิ่งเร็วแค่ไหน?

How fast could it fly?
มันจะบินได้เร็วแค่ไหน?

How fast do you drive?
คุณขับรถเร็วแค่ไหน?

 

How high ...? สูงเท่าไร?

How high is Khao Yai?
เขาใหญ่สูงแค่ไหน?

How high is this building?
ตึกนี้สูงเท่าไร?

How high is that balloon?
บอลลูนนั้นสูงแค่ไหน?

 

How long ...? นานเท่าไร? หรือ ยาวแค่ไหน?

How long have you been in Thailand?
คุณได้่อยู่เมืองไทยมานานเท่าไรแล้ว? ถามระยะเวลา นานเท่าไร

How long is this bridge? สะพานยาวเท่าไร?
ถามความยาวของสิ่งต่างๆ

 

How many ...? มากเท่าไร?

How many cats do you have?
ถามจำนวน คุณมีแมวกี่ตัว?

How many birds are there ?
มีนกอยู่ที่นั่นกี่ตัว

 

How much ...? มากเท่าไร?

How much money do you have?
คุณมีเงินมากเท่าไร? ถามสิ่งที่มี นามนับไม่ได้

How much does it cost? /
มันราคาเท่าไร? ถามราคาเท่าไร?

How much does this bicycle cost?
จักรยานคันนี้ราคาเท่าไหร่?

How much does this rice weight?
ข้าวนี้หนักเท่าไร? ถามน้ำหนัก

 

How often ...? บ่อยเท่าไร?

How often do you drink?
คุณดื่มบ่อยแค่ไหน?

How often does he work out?
เขาออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน?

 

How old ...? อายุเท่าไร?

How old are you?
คุณอายุเท่าไร?

How old is your son?
ลูกชายของคุณอายุเท่าไร?

 

How soon ...? เร็วๆ นี้?

How soon will the concert begin?
คอนเสิร์ตจะเริ่มเร็วแค่ไหน?

How soon will you new song release?
คุณจะปล่อยเพลงใหม่เร็วแค่ไหน?

 

How tall ...? สูงเท่าไร?

How tall are you?
คุณสูงเท่าไร?

How tall is your daughter now?
ตอนนี้ลูกสาวของคุณสูงแค่ไหน?

How tall is a dog?
สุนัขสูงแค่ไหน?

 

How well ...? ได้ดีแค่ไหน?

How well do you know her?
คุณรู้จักเธอดีแค่ไหน?

How well do you speak English?
คุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีแค่ไหน?

How well does he play guitar?
เขาเล่นกีตาร์ได้ดีแค่ไหน?

How well do you sleep?
คุณนอนหลับสบายแค่ไหน?

 

How wide ...? กว้างเท่าไร?

How wide is this river?
แม่น้ำนี้กว้างแค่ไหน?

How wide is it?
มันกว้างแค่ไหน?

How wide is this room?
ห้องนี้กว้างแค่ไหน?

 

สำหรับบทความนี้ก็หวังว่า คงจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ที่กำลังศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง กับการสร้างประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย How สามารถนำความรู้ไปดัดแปลงเปลี่ยนคำกริยา คำนามอื่นๆ สร้างประโยคใหม่ เพื่อใช้ได้ตามต้องการ