บทความอื่น ที่คุณอาจสนใจ

การไดคัทภาพด้วยโปรแกรมแต่งภาพฟรี Artweaver

ตัวอย่างการไดคัทหรือตัดขอบภาพ ตัดส่วนต่างๆ รอบภาพที่ไม่ต้องการออกไป โดยใช้โปรแกรมแต่งภาพฟรี Artweaver ซึ่งการได คัทภาพจำเป็นต้องใช้ในการทำภาพเพื่อนำไปใช้งานหลายด้าน เช่น ทำภาพประกอบสินค้า อ่านเพิ่มเติม..