บทความสอนสร้างตารางข้อมูลใน Access 2007 การป้อนรายละเอียดฟิลด์ ชนิดของข้อมูล ข้อความอธิบายฟิลด์ การกำหนดคีย์หลักให้ฟิลด์ เป็นต้น

 

ขั้นตอนการสร้างตารางข้อมูล

1. คลิก Create
2. คลิกที่ Table
3. คลิก Design View
4. คลิกและพิมพ์ชื่อตารางข้อมูล
5. คลิกปุ่ม OK

6. ป้อนรายละเอียดฟิลด์ต่างๆ ลงไป โดยคลิกและพิมพ์
7. ช่อง Data Type ก็คลิกเลือกชนิดของข้อมูลตามตัวอย่าง
8. ในส่วน Caption ก็พิมพ์คำจำกัดความของฟิลด์ลงไป แคบชันจะมีประโยชน์เวลานำข้อมูลไป สร้างแบบฟอร์มหรือรายงาน
9. ฟิลด์ custcode ให้กำหนดเป็นคีย์หลัก โดยคลิกเลือกฟิลด์นี้แล้วคลิกปุ่ม Primary Key รูป กุญแจ (ปกติโปรแกรมจะตั้งให้เป็นฟิลด์หลักอยู่แล้ว)
10. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save

11. ฟิลด์ที่เหลือกำหนดตามตัวอย่าง

12. ตารางข้อมูลที่เหลือ เช่น order ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ให้สร้างโดยกำหนดค่าแต่ละฟิลด์ตาม ตัวอย่าง

13. Sheetstock ตารางข้อมูลชีทก็สร้างด้วยวิธีการเดียวกัน กำหนดค่าแต่ละฟิลด์ดังตัวอย่าง

มือใหม่อาจจะงงๆ เรื่องฟิลด์ ว่าคืออะไร ต้องกำหนดอย่างไร ควรศึกษาจากตัวอย่างฐานข้อมูลให้มากๆ ก็จะเข้าใจและใช้งานได้ถูกต้อง เพราะการใช้ฟิลด์ไม่ถูกต้อง ก็ไม่ต้องกับการต้องมารื้อบ้านใหม่ เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องนี้สำคัญมาก เรื่องฟิลด์เป็นตัวใจสำคัญของฐานข้อมูลทุกประเภท

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน :