บทความสอนวิธีลบข้อมูลที่ได้ป้อนลงไปในตารางข้อมูลของ Access 2007 ซึ่งข้อมูลแต่ละชุด จะเรียกว่า เรคอร์ด หรือระเบียน เช่น ข้อมูลนาย สม ชาย ชื่อนามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ข้อมูลทั้งหมดนี้จะเรียกว่า 1 เรคอร์ด การลบข้อมูลทั้งเรคอร์ดจึงเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดของนาย สมชาย เป็นต้น

 

วิธีลบเรคอร์ดในตารางข้อมูล Access

1. ชี้ลูกศรที่หัวแถวเรคอร์ดที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์ เรียกคำสั่งลัด
2. คลิกคำสั่ง Delete Record เพื่อลบข้อมูลนั้นทิ้งไป
3. กรณีต้องการลบหลายเรคอร์ด เช่น ลบข้อมูลทั้งของ พนักงานชื่อ สมชาย สมศรี และสายสมร ก็ต้องเลือกทั้ง 3 เรคอร์ด แล้วจึงลบ การเลือกให้ใช้ การคลิกเรคคอร์ดแรก กดปุ่ม Ctrl ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วคลิกเรคอร์ดที่ต้องการลบ จากนั้นคลิกปุ่มขวาเรียกคำสั่งลัด อีกที

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน :