บทความสอนวิธีการก็อปปี้ข้อมูลที่ได้ป้อนไว้ในตารางข้อมูลของ Access เพื่อก็อปปี้จากตารางหนึ่งไปไว้ในอีกตารางหนึ่ง ไม่ต้องเสียเวลาสร้างใหม่

 

ขั้นตอนการก็อปปี้
1. ชี้เมาส์ที่หัวแถวของเรคอร์ดที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์ เรียกคำสั่งลัด
2. คลิกคำสั่ง Copy
3. ชี้ที่หัวแถวของเรคอร์ดสุดท้าย แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์
4. คลิกคำสั่ง Paste
5. แก้ไขข้อมูลบางส่วนให้ถูกต้อง เช่น รหัสลูกค้าซ้ำกัน เป็นต้น

 

หากต้องการก็อปปี้ข้อมูลจำนวนมาก ในข้อที่ 1 ให้เลือกมากกว่าหนึ่งเรคคอร์ด อ่านวิธีเลือกข้อมูลในบทความก่อนหน้านี้ 

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน :