บทความสอนวิธีการใส่ข้อมูลลงไปเก็บในตารางข้อมูล Access 2007 ที่ได้สร้างขึ้นมา โดยเปิดชื่อตารางข้อมูลขึ้นมาก่อน เช่น ข้อมูลลูกค้า จากนั้นก็ป้อนรายชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ ป้อนลงไปในตารางข้อมู,

 

1. คลิกปุ่มขวาที่ชื่อตารางข้อมูล เช่น customer

2. คลิก Open
3. คลิกและพิมพ์ข้อมูลลงไป พิมพ์เสร็จแต่ละช่องให้กด Enter
4. การเลื่อนไปช่องใดๆ ให้กดปุ่มลูกศรหรือคลิกช่องที่ต้องการได้เลย

5. ตารางข้อมูล order และ sheetstock ก็ป้อนข้อมูลดังตัวอย่าง

สำหรับข้อมูลที่ป้อนลงไป ข้อมูลแต่ละรายการหรือของแต่ละคนจะเรียกว่า 1 เรคคอร์ด เมื่อป้อนแต่ละช่อง Access จะจัดเก็บหรือ Save ทันที ไม่เหมือนการใช้โปรแกรมอื่นๆ หากไฟดับ เครื่องดับ ก็จะบันทึกข้อมูลถึงช่องสุดท้ายที่เราได้พิมพ์ โอกาสน้อยมากที่ข้อมูลจะสูญหาย

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน :