บทความสอนวิธีแก้ไขตารางข้อมูลที่สร้างใน Access 2007 กรณีต้องการแก้ไขฟิลด์ ประเภทของฟิลด์ หรือข้อมูลอื่นๆ ในตารางข้อมูลที่ได้สร้างขึ้นมา

 

วิธีแกไขตารางข้อมูล
1. ชี้ลูกศรที่ชื่อตารางข้อมูล เช่น Customer แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์
2. คลิก Design View
3. แก้ไขส่วนต่างๆ ได้ตามต้องการ
4. เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Save
5. คลิกปุ่มปิดกรอบข้อความ

การสร้างตารางข้อมูลใน Access ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเข้าใจและใช้ฟิลด์ต่างๆ ในตารางข้อมูลได้ถูกต้อง ตรงตามต้องการ ซึ่งควรจะปรับแต่ง แก้ไขให้สมบูรณ์ที่สุด ก่อนจะลงมือป้อนข้อมูลลงในตารางข้อมูล ให้พยายามศึกษาตัวอย่างไฟล์ฐานข้อมูลให้มากๆ เพื่อความเข้าใจเรื่องตารางข้อมูล ลดโอกาสเกิดความผิดพลาดและเสียเวลาในการสร้างและแก้ไข

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน :