บทความอธิบายการเริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลAccess 2007 ซึ่งก็จะเริ่มด้วยการสร้างฐานข้อมูลแบบ Blank Database หรือฐานข้อมูลเปล่า

 

สร้างชื่อฐานข้อมูล
1. คลิก Office Button>>New
2. คลิกที่ Blank Database
3. คลิกและพิมพ์ชื่อฐานข้อมูล เช่น Sheetit
4. คลิกปุ่ม Create

 

 

บทความเนื้อหาใกล้เคียงกัน :

 

แชร์บทความนี้ให้เพื่อน :