อินเตอร์เน็ต

รวมบทความและหนังสือสอนใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต เช่น ดูข้อมูล ดาวน์โหลดข้อมูล รับส่ง ข้อความ อีเมล์ สนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต ค้นหาบทความ ดาวน์โหลดรูป ฯลฯ

 


เว็บแคมเป็นกล้องที่ใช้งานง่าย ต่อกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ แล้วกดปุ่ม Snapshort ที่ตัวกล้อง ก็จะเริ่มทำงานทันที โดยโปรแกรม AMCAP จะปรากฏขึ้นมาคล้ายตัวอย่าง
1. กดปุ่ม Snapshort ที่ตัวกล้อง
2. โปรแกรมเว็บแคมจะปรากฏขึ้นมา
3. คลิกเมนู Options แล้วคลิกติ๊กถูก Preview เพื่อแสดงภาพ
4. ก็จะปรากฏภาพของเรา ถ้าตั้งกล้องมาที่เรา

 

5. การถ่ายภาพนิ่ง ให้กดปุ่ม Snapshort ที่ตัวกล้อง ก็จะปรากฏหน้าจอแสดงภาพที่ได้ถ่าย
6. คลิกเมนู File>>Save เพื่อบันทึกไฟล์ภาพเก็บไว้
7. คลิกเลือกโฟลเดอร์เพื่อเก็บภาพ
8. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์ภาพแล้วคลิกปุ่ม OK

 

9. การถ่ายภาพเคลื่อนไหว ให้คลิกเมนู File>>Set Capture File...
10. คลิกและพิมพ์ชื่อไฟล์เช่น Test3.avi แล้วคลิกปุ่ม Open
11. คลิกเมนู Capture>>Start Capture
12. คลิกปุ่ม OK
13. ตอนนี้โปรแกรมจะเริ่มจับภาพเคลื่อนไหว
14. เสร็จแล้วคลิกเมนู Capture>>Stop Capture

 

15. การดูผลงานให้เข้าโปรแกรม Windows Explorer แล้วไปยังโฟลเดอร์ที่ได้บันทึกไฟล์ เก็บไว้ เช่น webcam ชี้ที่ไฟล์ที่ได้ เช่น test01.avi แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์เรียกคำสั่งลัด
16. คลิกคำสั่ง Play
17. โปรแกรม Windows Media Player จะถูกเปิดขึ้นมาพร้อมกับแสดงผลงานที่ได้


ในตัวอย่างนี้จะเป็นการใช้กล้องเว็บแคมกับการสนทนาในโปรแกรม MSN
1. ทำการเชื่อมต่อหรือ Sign In เข้าโปรแกรม MSN
2. ขณะนั้นห้ามเรียกใช้งานกล้อง ให้คลิกเมนู Tools>>Audio/Video Tuning Wizard
3. คลิกปุ่ม Next ในกรอบข้อความที่ปรากฏขึ้นมา

 

4. คลิกเลือกกล้องเว็บแคมที่ได้ติดตั้งไว้ เช่น D-Link VGA Webcam แล้วคลิกปุ่ม Next
5. โปรแกรมจะแสดงภาพตัวอย่างที่ได้จากกล้อง ให้ปรับภาพตามต้องการแล้วคลิกปุ่ม Next6. จะปรากฏกรอบข้อความให้ปรับเกี่ยวกับไมโครโฟนให้คลิกปุ่ม Next
7. จะปรากฏกรอบข้อความให้คลิกเลือกไมโครโฟนและลำโพง แล้วคลิกปุ่ม Next
- Microphone ผู้เขียนได้คลิกเลือกไมโครโฟนที่ติดมากับเว็บแคม การเลือกซื้อเว็บแคมแบบ นี้ก็สะดวก ไม่ต้องต่อไมค์เพิ่มให้ยุ่งยาก
- Speaker ผู้เขียนได้คลิกเลือกลำโพงที่ติดมากับเครื่อง
8. จะปรากฏกรอบข้อความให้ทดสอบลำโพง ก็คลิกปุ่ม Click to Test Speaker ทดสอบการ ใช้งาน ถ้าได้ยินเสียงออกทางลำโพง ก็แสดงว่าสามารถใช้งานได้แล้ว จากนั้นคลิกปุ่ม Next
9. จะปรากฏกรอบข้อความให้ทดสอบไมโครโฟน ให้ลองพูดผ่านไมค์ ถ้าแถบสีเพิ่มจากเขียว เป็นเหลืองก็แสดงว่าระดับเสียงได้ที่แล้ว ให้คลิกปุ่ม Next
10. จะไปที่ขั้นตอนสุดท้ายให้คลิกปุ่ม Finish

 

 

 

 

 

11. ในการใช้งานให้คลิกปุ่ม Start Webcam ต้องการหยุดไม่ใช้งานก็คลิกปุ่มนี้เช่นกัน
12. ทางฝั่งผู้รับจะปรากฏข้อความแจ้งว่า อีกฝ่ายได้เชิญชวนให้ใช้เว็บแคม ก็คลิก Accept
13. ก็จะมองเห็นภาพจากเว็บแคม แทนตำแหน่งที่แสดงภาพแทนผู้สนทนา
14. ถ้าต้องการให้มีเสียงสนทนาแทนการพิมพ์ ก็คลิกปุ่ม Audio
15. ถ้าคู่สนทนาของคุณมีกล้องเหมือนกันก็ต้องคลิกเลือกคำสั่งคล้ายกันเพื่อใช้งานกล้อง

การใช้งานเว็บแคม

ภาพโดยรวมของกล้องเว็บแคม

ส่วนประกอบของกล้องเว็บแคม

การติดตั้งกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์

ติดตั้งโปรแกรมเสริมของกล้องเว็บแคม

การติดตั้งโปรแกรม PhotoImpression

การติดตั้งโปรแกรม VideoImpression

การใช้งานกล้องเว็บแคม

การใช้งานกล้องเว็บแคมสนทนาบนเน็ต

การติดตั้งโปรแกรม

การเข้าโปรแกรม Teleport Pro

ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม Teleport Pro

การกำหนดการดาวน์โหลดเว็บไซท์ด้วยโปรแกรม Teleport Pro

การดูข้อมูลเว็บไซท์หรือโฮมเพจที่ได้บันทึกไว้

การดาวน์โหลดโฮมเพจหรือเว็บไซท์ต่อจากที่เคยดาวน์โหลดค้างไว้

การกำหนดคุณลักษณะอื่นๆ เพิ่มเติม

กำหนดคุณสมบัติในการดาวน์โหลด

Tricks & Tips