อินเตอร์เน็ต

รวมบทความและหนังสือสอนใช้งานเกี่ยวกับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต เช่น ดูข้อมูล ดาวน์โหลดข้อมูล รับส่ง ข้อความ อีเมล์ สนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต ค้นหาบทความ ดาวน์โหลดรูป ฯลฯ

 

บทที่ 1
การใช้งานขั้นพื้นฐาน

การลงทะเบียนเพื่อใช้งานโปรแกรม
ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรม
การกำหนดคุณสมบัติของโปรแกรมก่อนการใช้งาน
1. กำหนดการแสดงภาพของตัวเองขณะสนทนา
2. กำหนดโฟลเดอร์ไว้เก็บไฟล์ที่เพื่อนส่งมาให้
3. เพิ่มรายชื่อเพื่อนๆ เข้ามาใน MSN ของเรา

การสนทนากับเพื่อนๆ
การส่งไฟล์ให้เพื่อน
การเปลี่ยนภาพแสดงตัวผู้สนทนา
การตรวจเช็คจดหมาย

สนทนาผ่านเน็ตด้วย Pirch?1
การใช้โปรแกรม Pirch 98?1
การติดตั้ง Pirch?1
การติดตั้ง Pirch เวอร์ชันภาษาอังกฤษ?1
การติดตั้ง Pirch เวอร์ชันภาษาไทย?2
ลักษณะการสนทนาด้วยโปรแกรม Pirch?3
การใช้งานโปรแกรม Pirch ?5
การใช้งาน Pirch เวอร์ชันภาษาอังกฤษ?5
การกำหนด Server สำหรับเชื่อมต่อ?5
หน้าจอโปรแกรมเมื่อเชื่อมต่อเข้าศูนย์ IRC?6
การใช้งานขั้นพื้นฐาน?7
การสร้างห้องสนทนาใหม่ ?8
การกำหนดเกี่ยวกับภาษาไทย?10
การใช้งาน Pirch เวอร์ชันภาษาไทย?10
การเชื่อมต่อเข้ากับศูนย์ให้บริการและการใช้งานเบื้องต้น?11
การเชื่อมต่อ?11
เริ่มต้นใช้งาน?11
ลักษณะการสนทนา?12
Tricks & Tips in Pirch 98?13
ตัวอย่างการใช้คำสั่งต่างๆ ?13

การติดตั้งโปรแกรม 1
การปรับแต่งโปรแกรม 3
กำหนดเกี่ยวกับโปรแกรมหลักในการดาวน์โหลด 6
หน้าจอโปรแกรม 6
การปรับแต่งการทำงานของโปรแกรม 7
การกำหนดเงื่อนไขในการดาวน์โหลด 9
การดาวน์โหลดข้อมูล 9
กำหนดเกี่ยวกับปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลด 10
ยกเลิกรายการที่ดาวน์โหลด 11
การกำหนดจำนวนไฟล์ เพื่อดาวน์โหลดในเวลาเดียวกัน 12
การดาวน์โหลดข้อมูลแบบต่างๆ 12
ตัวอย่างการดาวน์โหลด 13

การใช้ E-Mail รับส่งจดหมาย 1
ทำความรู้จักอีเมล์ 1
การ Log in หรือ Sign in อีเมล์ 1
การเปิดอ่านจดหมาย 3
การลบจดหมาย 4
การส่งจดหมาย 4
การแอทแทคไฟล์หรือแนบไฟล์ไปกับจดหมาย 5
การตอบจดหมาย (Reply) 7
ก็อปปี้จดหมายเป็นไฟล์ข้อความ 8
กำหนดค่าใน Options 10
การออกจากการตรวจเช็คจดหมาย. 11
การลงทะเบียนขอฟรีอีเมล์ 12
การใช้โปรแกรมจัดการกับอีเมล์ 16